Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση κατά το σχολικό έτος 2017-2018:

Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ. Υπολογιστών μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα) μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ηλεκτρολογίας(Ηλεκτρονική) (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων
Μηχανικής Ηλ. Υπολογιστών (Α8-Α10-Α11) μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Γεωπονίας (Γενική) (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 152 στον πίνακα διοριστέων
Γεωπονίας (Φυτική Παραγωγή) (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 113 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων εκπαιδευτικών (καθηγητών/εκπαιδευτών) με αναπηρίες για τις πιο πάνω ειδικότητες.
Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.04 – για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.05 – για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από την επιλογή «Έντυπα». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα,  11 Σεπτεμβρίου 2017, το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.


Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για διορισμό θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι την πιο πάνω προθεσμία, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει στην εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ (2015-2016 και 2016-2017) ή ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (2016-2017), ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ.

*Σημ.: H πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

%d