Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Δημοτικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς ως αποτέλεσμα μη αποδοχών και με συνέπεια διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Στους διοριζόμενους με δοκιμασία διορισμό αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 10 ημερών. Ο διορισμός αυτών που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, θα ανακληθεί.


Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [13-09-2016]

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 14 Σεπτεμβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι οι:

  1. Οι διορισμοί γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη σειρά προτεραιότητας στους οικείους πίνακες διοριστέων.
  2. Οι διοριζόμενοι καλούνται όπως, σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην αποδεκτούν το διορισμό που τους προσφέρεται, ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 (αρ.φαξ: 22602789 ή στη διεύθυνση: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία).

Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτκών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [13-09-2016]

Αρέσει σε %d bloggers: