Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Προδημοτικής, Μέσης και Τεχνικής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης:

Έκτακτες Μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [28-09-2016]


Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτκών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης [28-09-2016]

Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτκών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [28-09-2016]