Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Προδημοτικής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 9η Σεπτεμβρίου 2016.

Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [08-09-2016]