Έκτακτες Μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 24 Οκτωβρίου 2016.

Έκτακτες Μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [20-10-2016]