Ένας στου δύο νέους στην Κύπρο είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου

Το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέγραψε η Κύπρος το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κύπρο το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 μέχρι 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση έφθασε το 2016 στο 53,4% από 36% το 2002 και ήταν το δεύτερο ψηλότερο στην ΕΕ μετά τη Λιθουνία (58,7%). Στο Λουξεμβούργο το ποσοστό ανήλθε στο 54,6% αλλά σύμφωνα με τη Eurostat δεν θεωρείται αξιόπιστο λόγω του χαμηλού ποσοστού απαντήσεων.


Ψηλά είναι και τα ποσοστά στην Ιρλανδία (52,9%) και τη Σουηδία (51%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνονται στις Ρουμανία (25.6%), Ιταλία (26.2%), Κροατία (29.5%) και Μάλτα (29.8%).

Δεκατρία κράτη μέλη έχουν ήδη πετύχει ή υπερβεί τον εθνικό στόχο για το 2020. Πρόκειται για τις Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία.

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 μέχρι 34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να αυξάνεται φθάνοντας το 39,1% το 2016 από 23,6% το 20202.

Στις γυναίκες έφθασε το 43,9% το 2016 από 24,5% το 2002 ενώ για τους άντρες στο 34,4% από 22,6%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στην ΕΕ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2020.

Αρέσει σε %d bloggers: