ΑΗΚ: Πίνακες Διοριστέων για Τεχνίτες και Χειριστές – Αποτελέσματα εξετάσεων για Μηχανικούς Βάρδιας

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει τους Πίνακες Διοριστέων για τις θέσεις Τεχνίτη Σταθμού (Ηλεκτρολογία) ΓΚΘ Α/2-2019 και Χειριστή Μηχανών ΓΚΘ Α/3-2019.

ΑνάρτησηΠΙΝΑΚΑΔιοριστέωνΧειρ.Μηχανών8.2.2020
ΑνάρτησηΠΙΝΑΚΑΔιοριστέωνΤεχν.Στ(Ηλ.για)8.2.2020

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου επίσης ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 16/11/2019. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Β.ΜΗΧ.ΒΑΡΔΙΑΣ(ΛΣ.Α)-8.2.2020

Αρέσει σε %d bloggers: