ΑΗΚ: Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων για Ηλεκτρολόγους Ηλεκτρονικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει πως οι εξετάσεις για την Πλήρωση Κενής Θέσης Βοηθού Πολιτικού Μηχανικού (ΓΚΘ Αρ. Α/6-2021) και την Πλήρωση Κενών Θέσεων Βοηθού Μηχανικού Δικτύου (ΓΚΘ Αρ. Α/6-2021) θα γίνουν το Σάββατο 11/9/2021 και το Σάββατο 25/9/2021 ως ακολούθως: