ΑΗΚ: Πρόγραμμα και Ύλη για γραπτές εξετάσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας ΓΚΘ Α/4-2018

Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού – ΓΚΘ Αρ. Α/4-2018

Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία) 

  ΩΡΑ   ΘΕΜΑ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 10:00-13:00
 •  Ηλεκτρολογία ή Μηχανολογία
 •  Διαπίστωση γνώσης Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 180΄

  *Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 9:30π.μ., δηλαδή 30 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη της εξέτασης


Εξεταστέα Ύλη για γραπτές εξετάσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας  ΓΚΘ Α/4 -2018

  

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (βαρύτητα 15%)
ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (βαρύτητα 15%)
 

 1. Κατανόηση και χρήση κειμένων στην Ελληνική γλώσσα
 2. Κατανόηση και χρήση κειμένων στην Αγγλική γλώσσα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ – Βαρύτητα 70%

 1. Θεμελιώδεις αρχές Μηχανολογικής Μηχανικής και Μηχανολογικού Τεχνικού Σχεδιασμού
 2. Θερμοδυναμικοί κύκλοι θερμικών μηχανών που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος
 3. Θερμοδυναμική ανάλυση των μηχανολογικών στοιχείων που απαρτίζουν τις θερμικές μηχανές
 4. Βασικά στοιχεία αυτόματου ελέγχου
 5. Ασφάλεια και ρίσκα σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς
 6. Τεχνολογίες αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (ΑΠΕ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ Α – Βαρύτητα 70%

 1. Θεωρία και ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα. Συνδεσμολογίες αστέρα και δέλτα. Ισχύς στα τριφασικά κυκλώματα.
 2. Μετασχηματιστές ισχύος. Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές.
 3. Βασικά στοιχεία αυτόματου ελέγχου
 4. Ασφάλεια και ρίσκα σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς
 5. Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Δομή, λειτουργία και εξοπλισμός.
 6. Λειτουργία και διατάξεις μέσων προστασίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήματα παρακολούθησης, τηλεμέτρησης και διαχείρισης ενέργειας.
 7. Ισοζύγιο παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιότητα ισχύος, διαταραχές και απρόοπτες καταστάσεις.
 8. Τεχνολογίες αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (ΑΠΕ)

Οδηγίες-Κανονισμοί Εξετάσεων ΑΗΚ

Θέματα προηγούμενων εξετάσεων και πλούσιο υλικό!