Αθλητικά Σχολεία: Παίρνουν “απροβίβαστο” στις προπονητικές εγκαταστάσεις

Παγκύπριες Εξετάσεις

Μπορεί να επέλεξαν τη φοίτησή τους στο Αθλητικό Σχολείο αλλά έχουν στόχο να αποκτήσουν και πτυχίο, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον αθλητισμό αλλά και στις ακαδημαϊκές σπουδές.

Ο λόγος για την πλειοψηφία των μαθητών που φοιτούν στα Αθλητικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια), οι οποίοι μέσα από την αξιολόγηση του θεσμού από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εξέφρασαν τις απόψεις τους καθώς και τους προβληματισμούς τους.


Προβληματισμοί που αφορούν κυρίως τη μη ύπαρξη κατάλληλων προπονητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία τους, ώστε να μπορούν να ακολουθούν άρτια και επαρκώς το αθλητικό τους πρόγραμμα. Προς αυτή την άποψη κλίνει και το μεγαλύτερο ποσοστό προπονητών και συντονιστών καθώς μόνο το 37% των μαθητών, το 48% των προπονητών και έξι στους εννέα συντονιστές θεωρούν τις εγκαταστάσεις κατάλληλες.

Από την αξιολόγηση του θεσμού του Αθλητικού Σχολείου που έγινε τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 προκύπτουν επίσης τα ακόλουθα:

  • Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι σκοπός του Αθλητικού Σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (αθλητική και ακαδημαϊκή επίδοση).
  • Συντριπτική πλειοψηφία μαθητών: Θεωρούν ότι το Αθλητικό Σχολείο απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να διακριθούν στον αθλητισμό και να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές.
  • Το 97% των γονέων αναφέρει ότι η απόφαση για φοίτηση στο Αθλητικό Σχολείο καθοδηγήθηκε από την αγάπη των παιδιών για τον αθλητισμό. Το 96% των προπονητών και η πλειοψηφία των συντονιστών πιστεύουν ότι το Αθλητικό Σχολείο απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν το αθλητικό τους ταλέντο.
  • Λιγότεροι μαθητές (Αθλητικό Γυμνάσιο 52%, Αθλητικό Λύκειο 36%), προπονητές (47%), συντονιστές (δύο στους εννέα) και γονείς (42%) συσχετίζουν το Αθλητικό Σχολείο με επαγγελματική αθλητική ενασχόληση.
  • Ενώ οι περισσότεροι μαθητές αναφέρουν ότι το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες, λιγότερο από το 45% των συμμετεχόντων όλων των ομάδων θεωρεί ότι οι οικονομικοί πόροι είναι αρκετοί για να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων του.
  • Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν ότι το πρόγραμμα σπουδών προωθεί και υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων.
  • Το 58% των μαθητών του Αθλητικού Λυκείου και η πλειοψηφία των προπονητών και συντονιστών θεωρούν το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας χρήσιμο.
  • Αρκετοί συμμετέχοντες εισηγούνται εμπλουτισμό του προγράμματος και με άλλα θεωρητικά μαθήματα για τον Αθλητισμό.
  • Το 80% των προπονητών και οι μισοί συντονιστές εισηγούνται ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες (αγώνες).

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: