Ακυρώθηκαν οι προαγωγές 14 διευθυντών Δημοτικής

Ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο οι προαγωγές 14 Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας την 1η Σεπτεμβρίου 2012, και οι οποίες προσβλήθηκαν από τέσσερις αιτητές.

Οι θέσεις προκηρύχθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2011 και οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των διαδίκων, παραπέμφθηκαν στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή.


Η Επιτροπή κατάρτισε κατάλογο προτεινόμενων εκπαιδευτικών κατά σειρά προτεραιότητας, τον οποίο υπέβαλε στον πρόεδρο της Ε.Ε.Υ. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι κλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε διαφορετικές συνεδρίες της Ε.Ε.Υ. Ως Συμβουλευτική Επιτροπή προτάθηκαν οι Ονησίφορος Ιωάννου, Ανδρέας Θεοδωρίδης και Ροδούλα Θεοδώρου-Μαυρικίου.

Στην έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής με τα προτεινόμενα για προαγωγή πρόσωπα υπογράφει αντί του Ανδρέα Θεοδωρίδη ο Ανδρέας Κυθραιώτης χωρίς οποιαδήποτε εξήγηση.

Για την αλλαγή στη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα απολύτως έγγραφο, και ως εκ τούτου η Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κατερίνα Σταματίου, ακύρωσε τις προαγωγές, αφού δεν δικαιολογείται η αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντος Α. Θεοδωρίδη. Παραμένει άγνωστο, παρατηρεί η Δικαστής, τι μεσολάβησε και πώς δικαιολογήθηκε η αλλαγή αυτή και κυρίως ποιος και πότε την ενέκρινε.

Στην απουσία έγγραφης καταχώρησης που αποδεικνύει τους λόγους της αντικατάστασης του Α. Θεοδωρίδη από τον Α. Κυθραιώτη, το τεκμήριο κανονικότητας της σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, υποδεικνύει η Δικαστής, κλονίζεται λόγω συμμετοχής σε αυτήν προσώπου, το οποίο δεν είχε αρμοδίως οριστεί ως μέλος της κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης πλήρωσης των θέσεων.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Χριστάκης Γιαννακός