Ανά τετράμηνο οι εξετάσεις σε Γυμνάσια-Λύκεια

Παγκύπριες Εξετάσεις

Το προσεχές έτος καθιερώνονται οι εξετάσεις ανά τετράμηνο, σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και της Α’ και Β’ Λυκείου / Τεχνικών Σχολών.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 το μέτρο επεκτείνεται και για τους τελειόφοιτους, ενώ την ίδια χρονιά τίθεται σε ισχύ ο διαχωρισμός των Παγκυπρίων, σε εξετάσεις απόλυσης και εξετάσεις πρόσβασης.


Εισάγονται περίοδοι ανατροφοδότησης και υποστηρικτικής διδασκαλίας, οι ανεξετάσεις Σεπτεμβρίου μετατίθενται τον Ιούνιο, ο θεσμός της εβδομάδας εργασίας μεταφέρεται μετά τη λήξη των μαθημάτων και δημιουργείται «πίνακας προδιαγραφών» για άντληση εξεταστικών δοκιμίων. Τα πιο πάνω αποτελούν τις βασικές πρόνοιες του νέου εξεταστικού συστήματος που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την τελική πρόταση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Μεταξύ άλλων, το υπουργείο Παιδείας προτείνει την καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων για σκοπούς προαγωγής /απόλυσης, ως εξής:

α) Από το 2016-17 για όλες τις τάξεις Γυμνασίων, την Α’ και Β’ τάξη Λυκείων και την Α’ τάξη Τεχνικών Σχολών,και

β) Από το 2017-18 για όλες τις τάξεις Γυμνασίων, Λυκείων /Τεχνικών Σχολών.

Οι Εξετάσεις Τετραμήνων θα διεξάγονται αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου του σχολικού έτους και θα στηρίζονται στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και στη διδακτέα ύλη κάθε τετραμήνου όλων των εξεταζομένων κατά τάξη για σκοπούς προαγωγής /απόλυσης μαθημάτων.

ΙΟΥΝΙΟ ΟΙ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ανεξετάσεις Σεπτεμβρίου για όσους μαθητές υστερούν, για όσους η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται ως «μη πλήρης» και για όσους αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, μεταφέρονται τον Ιούνιο του ίδιου σχολικού έτους.

Για τους μαθητές των Γυμνασίων και της Α’ και Β΄ τάξης Λυκείων / Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις ανεξετάσεις, εισάγεται στο τέλος του Β’ τετραμήνου ο θεσμός της Περιόδου Ανατροφοδότησης και Υποστηρικτικής Διδασκαλίας στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα άλλα υστερούν, διάρκειας δύο εβδομάδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών θα είναι υποχρεωτική για τους ανεξεταστέους.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το ΥΠΠ προτείνει τον διαχωρισμό των Παγκυπρίων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης (ΠΕΑ), οι οποίες θα εξυπηρετούν τον διαμορφωτικό σκοπό αξιολόγησης και σε Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ (ΠΕΠ), οι οποίες θα εξυπηρετούν τον συγκριτικό σκοπό.

Οι ΠΕΑ θα διεξάγονται στο τέλος κάθε τετραμήνου του σχολικού έτους. Οι ΠΕΑ θα διεξάγονται σε παγκύπρια βάση, θα στοχεύουν στη χορήγηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και σε αυτές θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και ιδιωτικών σχολείων ιδίου τύπου.

Οι ΠΕΠ θα διεξάγονται τον Ιούνιο κάθε σχολικού έτους. Οι ΠΕΠ θα στοχεύουν στην κατάταξη και κατανομή των υποψηφίων στις προσφερόμενες από τα Δημόσια ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας θέσεις και σε αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου και παρόμοιου τύπου.

Σύμφωνα με τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Κύπρου και Ελλάδας, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από το σχολικό έτος 2017-18, τα εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης στις Πανεπιστημιακές Σχολές θα είναι τέσσερα για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης ενώ στα ΤΕΙ και στις Ανώτερες Σχολές θα είναι τρία.

Πηγές: Φιλελεύθερος, Αλήθεια

Αρέσει σε %d bloggers: