Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2017, σήμερα, 8 Ιουνίου 2018, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και διορισίμων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων και διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί μετά από εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε σχέση με τους αντίστοιχους πίνακες διοριστέων και διορισίμων και τους ειδικούς καταλόγους που είχαν αναρτηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2018 και 30 Μαρτίου 2018 αντίστοιχα.

Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διοριστέων 08/06/2018
Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διορισίμων 08/06/2018


Αρέσει σε %d bloggers: