Ανακοίνωση ΟΕΛΜΕΚ-ΟΛΤΕΚ για τη συμφωνία 26/9 με το Υπουργείο Παιδείας

Κοινή ανακοίνωση ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ αναφέρει:

«Μετά την τελευταία κοινή συνεδρία των ΚΔΣ των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, ζητήθηκε συνάντηση με τη Διυπουργική Επιτροπή προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις που τέθηκαν ενώπιον τους (βλ. προτάσεις ΔΗΚΟ, Οργανωμένων Γονέων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης και ΣΕΚ), με στόχο την εξεύρεση λύσης ανάγκης για τερματισμό της κρίσης στον χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις συγκεκριμένες προτάσεις. Σταθερή επιδίωξη ήταν εξαρχής – και παραμένει – η άμεση έναρξη θεσμικού διαλόγου, στον οποίο θα συζητηθούν όλα τα μονομερή μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση – και τα οποία η ΟΕΛΜΕΚ και η ΟΛΤΕΚ δεν αποδέχονται – έστω και διαφοροποιημένα.


Στη βάση των πιο πάνω, η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις από την πρώτη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου και να ξεκινήσει το ταχύτερο θεσμικό διάλογο για οριστική διευθέτηση του θέματος:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Νεοεισερχόμενοι Καθηγητές

4 Ιουλίου: Όλοι διδάσκουν 24 περιόδους ανεξαρτήτως των ετών Υπηρεσίας τους.

26 Σεπτεμβρίου: Αναστολή της συγκεκριμένης απόφασης.

Καθηγητές

4 Ιουλίου: Οι καθηγητές οι οποίοι συμπληρώνουν τα 8, 16 και 20 έτη υπηρεσίας θα έχουν μείωση διδακτικού χρόνου μόνο 1 περίοδο.

26 Σεπτεμβρίου: Οι καθηγητές οι οποίοι συμπληρώνουν 8 έτη υπηρεσίας θα έχουν μείωση 2 διδακτικών περιόδων, ενώ αυτοί που συμπληρώνουν τα 16 και 20 χρόνια υπηρεσίας θα έχουν μείωση μίας διδακτικής περιόδου φέτος και μία την επόμενη σχολική χρονιά.

Βοηθοί Διευθυντές

4 Ιουλίου: Όλοι οι Β. Διευθυντές διδάσκουν 14 περιόδους (καμία μείωση διδακτικού χρόνου).

26 Σεπτεμβρίου: Όσοι Β. Διευθυντές είχαν 5 έτη υπηρεσίας και άνω και θα έπρεπε να διδάσκουν 12 περιόδους, θα διδάσκουν 13 περιόδους. Όσοι Β. Διευθυντές είχαν 10 έτη υπηρεσίας και άνω και θα έπρεπε να διδάσκουν 10 περιόδους τώρα θα διδάσκουν 12 περιόδους.

Βοηθοί Διευθυντές Α΄

4 Ιουλίου: Όλοι οι Β. Διευθυντές Α΄ διδάσκουν 10 περιόδους

26 Σεπτεμβρίου: Όσοι Β. Διευθυντές Α΄ θα είχαν μείωση στις 8 περιόδους τώρα θα διδάσκουν 9 περιόδους.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4 Ιουλίου: Οριζόντια μείωση των περιόδων ΥΤ από 2 περιόδους σε 1 περίοδο.

26 Σεπτεμβρίου: Επανέρχονται οι 2 περίοδοι της Υπευθυνότητας Τμήματος στην Α΄ Γυμνασίου, Α΄ και Γ΄ Λυκείου. Για τις υπόλοιπες τάξεις θα παραχωρείται (μόνο για φέτος) μία διδακτική περίοδος. Σημειώνεται ότι οι Οργανώσεις διατηρούν τη θέση τους για διεκδίκηση πιστώσεων στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου που θα ξεκινήσει αμέσως για το συγκεκριμένο θέμα. Στόχος είναι η πίστωση της μίας περιόδου στους επηρεαζόμενους συναδέλφους την επόμενη σχολική χρονιά.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ XΡΟΝΟΣ
4 Ιουλίου: Για τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις δεν παρέχεται καμία διευκόλυνση/ παραχώρηση χρόνου.

26 Σεπτεμβρίου: Μειώνεται ο χρόνος που παραχωρείται στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις για συνδικαλιστική δράση γύρω στο 15%.

Οι παρούσες αποφάσεις, θα ισχύουν ΜΟΝΟ για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Από την επόμενη σχολική χρονιά θα ισχύει ότι προκύψει μέσα από τον θεσμικό διάλογο που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και με στόχο να καταλήξει μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών το συντομότερο δυνατόν να αρχίσει την ετοιμασία σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, χωρίς αναλογιστικές μειώσεις, το οποίο, για τους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, θα εφαρμόζεται από το 60ο έτος.

Έναρξη, επίσης, εντατικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα μεταξύ των οποίων τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  1. Η παράγραφος τέσσερα (4) του κειμένου της 6ης Σεπτεμβρίου που αφορούσε τις μειώσεις που δεν έχουν αποδοθεί, και πιθανόν να πιστωθούν, παραπέμπονται, στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό και στους Κανονισμούς της ΜΕΠΕΥ. Η διασφάλιση των θεσμοθετημένων διαδικασιών επιβεβαιώνεται και από την εμπλοκή των άλλων Συντεχνιών (ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ).
  2. Έμφαση στην ασφάλεια και υγεία των μαθητών μέσα από τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Τμήματος, τα οποία προβλέπονται στους ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω πρόταση της Κυβέρνησης συνεπάγεται σημαντικό αριθμό νέων διορισμών. Τέλος, τονίζεται εμφατικά ότι έγιναν διαβήματα στο ΥΠΠ, ώστε η πρακτική της πίστωσης περιόδων που παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα να διασυνδεθεί με τις νέες ανάγκες.

Τέλος, με τη δυναμική που οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έλαβαν από τα μέλη τους με τις  δράσεις που αναλήφθηκαν το τελευταίο τρίμηνο, εισέρχονται ενωμένες και δυνατές στον θεσμικό διάλογο για προάσπιση των συμφερόντων των εκπαιδευτικών και του Δημόσιου Σχολείου».