Ανακοινώθηκαν οι Γενικοί Βαθμοί Κατάταξης για τα Ελληνικά ΑΑΕΙ

Υπουργείο Παιδείας Κύπρου

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε τους Γενικούς Βαθμούς Πρόσβασης/Κατάταξης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας.

Επίσης, δημοσιεύει το μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο φαίνονται οι Σχολές/Τμήματα που αντιστοιχούν σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης και σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο.


Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι 20 Σχολές/Τμήματα από ένα μόνον Επιστημονικό Πεδίο, τα οποία αντιστοιχούν στα Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Β. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2021

1. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για το 2021 θα διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας αρχίζει την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτή θα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για την είσοδό τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης με τα οποία είχαν κάνει εγγραφή και είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 κατά τον μήνα Απρίλιο.

Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, καθημερινά, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 7:00 μ.μ., θα λειτουργεί στην Υπηρεσία Εξετάσεων τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων.

Επισημαίνεται ότι, το τηλεφωνικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα στελεχώνεται και με Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης προς τους υποψηφίους.

2. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ημερομηνίας 08/07/2021, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Δ/ΝΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (minedu.gov.gr)» για την κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολείου, εφόσον:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι των Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 και κατέχουν Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης θα αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς στους υποψηφίους εντός του Αυγούστου 2021, μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Όσον αφορά στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω κατηγορία υποβάλλουν την Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο ΜΟΝΟ μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας που οργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο.

Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν ή θα υποβάλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2021 (16 μέχρι 23 Ιουλίου 2021), ΔΕΝ δικαιούνται να υποβάλουν και Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο με την κατηγορία «Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων ΚρατώνΜελών της Ε.Ε.» για το έτος 2021.

Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας τους, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει το κοινό ότι θα ακολουθήσει εντός των επόμενων ημερών συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα/δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής των επιτυχόντων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ