Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους Εργάτες στην ΑΗΚ

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 28/4/2018. Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.

Όλοι οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν στο επόμενο στάδιο που είναι οι πρακτικές εξετάσεις πάνω σε βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.


Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις εξετάσεις (γραπτή και πρακτική κατά σειρά επιτυχίας, με βαρύτητα 50% στις γραπτές και 50% στις πρακτικές εξετάσεις) που θα είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που δημοσιεύτηκαν και πληρούν το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΗ / ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Α/Α

 

ΑΡ. ΥΠ/ΦΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ / ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 96 71,33 91,50 81,42 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2 180 72,50 78,50 75,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3 269 65,50 82,50 74,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4 504 75,00 70,00 72,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5 242 64,00 79,00 71,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6 14 52,00 89,50 70,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7 426 72,50 68,00 70,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8 294 55,00 84,50 69,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9 151 65,83 72,00 68,92 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10 78 57,00 79,75 68,38 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11 472 66,50 70,00 68,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12 217 64,50 71,00 67,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13 175 59,83 75,00 67,42 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14 404 54,00 80,50 67,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15 93 51,00 83,00 67,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16 334 65,50 68,50 67,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17 184 62,50 71,00 66,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18 11 52,00 80,00 66,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19 252 45,00 86,50 65,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20 223 57,50 73,50 65,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21 336 49,50 81,00 65,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22 414 63,00 67,50 65,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23 302 51,00 79,00 65,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24 485 67,50 62,50 65,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25 361 54,50 75,25 64,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26 32 59,00 69,50 64,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
27 46 53,00 75,00 64,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
28 469 68,75 58,75 63,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29 515 59,83 67,50 63,67 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
30 196 42,00 85,00 63,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31 200 57,50 69,50 63,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
32 401 53,67 73,00 63,34 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
33 247 69,00 56,50 62,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
34 410 40,00 85,00 62,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
35 442 56,00 67,25 61,63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
36 75 51,00 72,00 61,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
37 384 61,75 61,00 61,38 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
38 374 63,33 59,25 61,29 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
39 100 48,00 74,50 61,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
40 177 41,50 81,00 61,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
41 267 69,50 52,00 60,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
42 513 52,50 68,75 60,63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
43 249 59,83 60,50 60,17 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
44 461 66,50 53,75 60,13 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
45 28 46,00 74,00 60,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
46 81 53,50 66,50 60,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
47 139 42,00 78,00 60,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
48 428 45,50 74,50 60,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
49 441 45,50 74,50 60,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
50 400 55,25 64,50 59,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
51 315 52,67 67,00 59,84 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
52 159 50,00 69,50 59,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
53 188 57,00 61,50 59,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
54 463 54,00 64,00 59,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
55 510 56,50 61,25 58,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
56 255 62,00 54,50 58,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
57 369 49,00 66,75 57,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
58 30 53,00 62,25 57,63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
59 460 61,00 53,75 57,38 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
60 88 43,00 71,25 57,13 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
61 108 66,50 47,50 57,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
62 60 41,00 72,75 56,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
63 372 50,00 63,50 56,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
64 313 44,17 69,00 56,59 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
65 375 45,00 67,75 56,38 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
66 144 47,00 65,50 56,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
67 210 50,33 62,00 56,17 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
68 405 43,67 68,50 56,09 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
69 61 44,00 68,00 56,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
70 420 53,00 57,75 55,38 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
71 453 45,00 64,50 54,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
72 408 53,00 55,75 54,38 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
73 325 51,50 57,00 54,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
74 477 50,50 57,75 54,13 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
75 218 54,83 53,00 53,92 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
76 207 57,75 50,00 53,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
77 231 46,00 61,50 53,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
78 379 51,75 55,75 53,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
79 518 44,00 62,50 53,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
80 349 45,00 61,25 53,13 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
81 301 52,00 54,00 53,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
82 338 50,50 54,50 52,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
83 476 54,50 50,50 52,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
84 447 43,17 61,50 52,34 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
85 62 52,00 52,50 52,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
86 481 57,50 47,00 52,25 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
87 354 50,50 53,75 52,13 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
88 35 40,75 63,00 51,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
89 467 50,50 53,00 51,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
90 474 48,50 55,00 51,75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
91 323 63,00 40,25 51,63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
92 120 45,00 58,00 51,50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
93 367 56,00 46,00 51,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
94 165 51,00 50,75 50,88 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
95 418 51,00 50,25 50,63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
96 10 53,00 47,00 50,00 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
97 5 31,50 92,00 61,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
98 147 38,25 81,50 59,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
99 484 33,50 80,50 57,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
100 488 30,50 75,50 53,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
101 73 38,00 65,00 51,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
102 433 66,00 37,00 51,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
103 289 36,50 65,00 50,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
104 63 32,00 69,00 50,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
105 121 35,50 65,25 50,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
106 416 49,50 50,00 49,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
107 194 55,50 43,50 49,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
108 53 48,17 50,00 49,09 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
109 154 34,50 63,50 49,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
110 225 42,00 56,00 49,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
111 327 44,00 54,00 49,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
112 470 55,25 41,50 48,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
113 482 41,50 55,25 48,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
114 219 41,00 55,50 48,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
115 204 40,25 56,00 48,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
116 82 42,00 54,00 48,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
117 146 45,50 50,50 48,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
118 422 50,00 45,75 47,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
119 423 43,00 52,50 47,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
120 281 72,00 23,00 47,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
121 445 34,00 60,75 47,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
122 478 49,00 45,75 47,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
123 145 38,00 56,50 47,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
124 333 60,00 34,50 47,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
125 341 52,00 42,50 47,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
126 142 43,75 50,50 47,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
127 99 52,50 41,50 47,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
128 320 53,50 40,50 47,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
129 358 43,50 50,00 46,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
130 152 42,33 51,00 46,67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
131 8 42,50 50,00 46,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
132 491 40,50 51,50 46,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
133 475 41,50 50,00 45,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
134 365 44,50 46,50 45,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
135 454 34,50 56,50 45,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
136 397 40,67 50,25 45,46 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
137 68 27,00 63,75 45,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
138 127 40,50 50,00 45,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
139 9 47,25 43,00 45,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
140 287 43,67 46,50 45,09 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
141 411 52,50 37,50 45,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
142 157 49,00 40,00 44,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
143 296 47,25 41,50 44,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
144 427 26,00 62,75 44,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
145 221 53,00 35,50 44,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
146 457 47,00 41,25 44,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
147 222 47,00 40,75 43,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
148 260 33,00 54,75 43,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
149 141 42,50 45,00 43,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
150 43 43,00 44,25 43,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
151 59 43,00 43,75 43,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
152 116 45,00 41,25 43,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
153 13 50,00 35,50 42,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
154 90 44,50 41,00 42,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
155 284 65,00 20,50 42,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
156 305 57,37 28,00 42,69 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
157 241 45,25 40,00 42,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
158 493 35,00 50,25 42,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
159 394 47,00 38,00 42,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
160 473 44,67 40,00 42,34 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
161 3 34,25 50,25 42,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
162 52 51,00 33,00 42,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
163 258 42,00 42,00 42,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
164 391 25,50 58,50 42,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
165 299 42,33 41,25 41,79 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
166 212 41,50 41,75 41,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
167 413 33,00 50,25 41,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
168 468 33,00 50,25 41,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
169 435 41,00 42,00 41,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
170 417 45,00 37,75 41,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
171 143 45,79 36,50 41,15 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
172 388 28,00 54,25 41,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
173 312 59,50 22,50 41,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
174 283 52,50 29,00 40,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
175 321 30,50 51,00 40,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
176 345 47,50 34,00 40,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
177 355 47,50 33,75 40,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
178 178 41,00 40,00 40,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
179 385 40,00 41,00 40,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
180 229 59,00 21,00 40,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
181 368 44,00 35,50 39,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
182 370 48,00 31,50 39,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
183 425 50,50 29,00 39,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
184 419 26,00 53,25 39,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
185 455 23,50 55,50 39,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
186 479 52,50 26,50 39,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
187 377 62,00 16,75 39,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
188 131 46,50 32,00 39,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
189 136 34,50 44,00 39,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
190 449 58,50 19,50 39,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
191 189 49,00 28,50 38,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
192 290 37,50 40,00 38,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
193 483 32,50 45,00 38,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
194 496 49,50 28,00 38,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
195 91 44,00 33,25 38,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
196 172 43,50 33,25 38,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
197 250 44,50 32,25 38,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
198 337 26,50 50,00 38,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
199 452 31,50 45,00 38,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
200 205 53,00 23,25 38,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
201 134 36,00 40,00 38,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
202 451 56,67 19,25 37,96 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
203 456 48,00 27,75 37,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
204 17 34,50 40,00 37,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
205 314 66,50 8,00 37,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
206 45 52,00 22,25 37,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
207 272 30,25 44,00 37,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
208 37 30,50 43,50 37,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
209 390 43,83 29,50 36,67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
210 130 42,50 30,50 36,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
211 276 37,00 36,00 36,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
212 471 52,00 21,00 36,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
213 155 46,00 26,75 36,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
214 497 40,00 32,75 36,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
215 389 47,00 25,50 36,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
216 517 47,00 25,25 36,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
217 135 51,50 20,00 35,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
218 499 56,50 14,25 35,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
219 92 46,50 24,00 35,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
220 286 40,00 30,50 35,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
221 489 27,67 42,75 35,21 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
222 458 28,50 41,75 35,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
223 21 44,50 25,50 35,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
224 316 47,00 23,00 35,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
225 65 46,33 23,50 34,92 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
226 198 34,50 35,00 34,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
227 203 46,50 23,00 34,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
228 373 54,00 15,50 34,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
229 201 33,50 35,50 34,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
230 438 28,00 41,00 34,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
231 124 43,00 25,50 34,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
232 395 41,25 27,25 34,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
233 148 32,75 35,50 34,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
234 104 33,00 35,00 34,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
235 490 40,00 28,00 34,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
236 436 22,00 45,75 33,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
237 521 41,50 26,25 33,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
238 326 45,50 22,00 33,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
239 498 34,50 31,75 33,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
240 86 35,00 30,25 32,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
241 25 23,00 42,00 32,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
242 126 51,50 13,50 32,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
243 153 20,50 44,50 32,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
244 440 37,50 27,25 32,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
245 208 24,50 40,00 32,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
246 27 44,00 20,25 32,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
247 162 34,00 30,25 32,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
248 459 40,00 24,00 32,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
249 237 28,50 35,00 31,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
250 329 40,33 23,00 31,67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
251 31 55,25 8,00 31,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
252 434 37,00 26,00 31,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
253 480 26,00 36,75 31,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
254 41 52,50 10,00 31,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
255 503 37,00 25,25 31,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
256 109 27,50 34,50 31,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
257 160 28,50 33,50 31,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
258 295 40,50 21,50 31,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
259 346 50,50 11,50 31,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
260 202 27,75 34,00 30,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
261 520 40,00 21,75 30,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
262 378 29,00 32,25 30,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
263 51 26,00 35,00 30,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
264 220 40,50 20,50 30,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
265 94 40,33 20,50 30,42 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
266 209 51,50 8,50 30,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
267 347 43,33 16,50 29,92 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
268 450 40,00 19,75 29,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
269 495 49,50 10,00 29,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
270 55 40,50 18,00 29,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
271 58 7,00 51,50 29,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
272 166 18,50 40,00 29,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
273 512 40,00 18,50 29,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
274 77 25,25 33,00 29,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
275 176 55,50 2,00 28,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
276 206 41,00 16,50 28,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
277 66 29,67 27,75 28,71 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
278 259 33,50 23,50 28,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
279 514 33,00 24,00 28,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
280 118 45,00 11,75 28,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
281 228 47,00 8,50 27,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
282 275 40,50 15,00 27,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
283 340 40,00 15,25 27,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
284 215 34,50 20,50 27,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
285 280 48,25 6,50 27,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
286 392 30,00 24,75 27,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
287 23 30,00 24,50 27,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
288 56 9,00 45,50 27,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
289 257 41,00 13,50 27,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
290 322 31,33 23,00 27,17 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
291 291 31,00 23,00 27,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
292 362 24,50 29,50 27,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
293 39 40,50 13,00 26,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
294 76 41,50 12,00 26,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
295 399 21,25 32,00 26,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
296 386 44,17 9,00 26,59 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
297 2 40,00 12,50 26,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
298 48 32,50 20,00 26,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
299 29 44,56 7,50 26,03 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
300 409 18,50 33,25 25,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
301 36 25,25 26,25 25,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
302 195 37,50 14,00 25,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
303 311 43,00 8,50 25,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
304 429 19,00 32,50 25,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
305 38 43,00 8,25 25,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
306 245 40,00 11,25 25,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
307 352 18,00 32,50 25,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
308 359 35,00 15,25 25,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
309 403 9,50 40,75 25,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
310 278 25,00 24,25 24,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
311 343 28,17 20,50 24,34 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
312 192 24,17 24,00 24,09 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
313 110 36,00 12,00 24,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
314 199 31,50 16,50 24,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
315 181 29,00 18,50 23,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
316 464 35,25 12,25 23,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
317 430 27,00 20,25 23,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
318 49 38,75 8,00 23,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
319 227 25,00 21,50 23,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
320 421 41,50 5,00 23,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
321 79 38,00 8,00 23,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
322 169 41,00 5,00 23,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
323 364 34,50 11,50 23,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
324 380 13,50 32,50 23,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
325 197 34,00 11,50 22,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
326 253 40,50 5,00 22,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
327 462 45,33 0,00 22,67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
328 238 18,50 26,75 22,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
329 179 38,00 7,00 22,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
330 161 34,33 10,50 22,42 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
331 292 31,00 13,25 22,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
332 71 35,50 8,50 22,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
333 285 30,25 13,00 21,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
334 505 20,33 22,75 21,54 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
335 16 26,00 17,00 21,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
336 331 33,50 9,50 21,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
337 356 40,00 3,00 21,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
338 492 23,25 19,75 21,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
339 444 40,00 2,75 21,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
340 89 25,50 16,75 21,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
341 273 28,75 13,50 21,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
342 182 21,50 20,50 21,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
343 190 37,67 4,25 20,96 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
344 246 27,75 13,50 20,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
345 261 27,00 14,00 20,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
346 371 37,00 4,00 20,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
347 376 28,00 13,00 20,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
348 522 25,50 14,50 20,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
349 303 37,50 2,00 19,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
350 508 31,00 8,50 19,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
351 95 19,50 19,50 19,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
352 54 17,00 21,50 19,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
353 4 29,25 9,00 19,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
354 84 17,00 20,75 18,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
355 415 15,00 22,75 18,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
356 97 6,50 30,75 18,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
357 486 14,00 23,00 18,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
358 344 31,33 5,50 18,42 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
359 171 15,00 21,50 18,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
360 64 32,00 4,00 18,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
361 297 17,75 17,50 17,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
362 407 29,33 5,75 17,54 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
363 502 20,50 14,50 17,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
364 164 18,00 16,50 17,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
365 263 26,50 7,50 17,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
366 318 29,00 5,00 17,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
367 348 33,00 1,00 17,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
368 487 25,00 8,75 16,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
369 83 12,00 21,25 16,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
370 230 21,50 11,50 16,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
371 465 11,00 21,50 16,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
372 516 27,00 5,00 16,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
373 509 17,67 14,25 15,96 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
374 224 22,50 8,50 15,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
375 308 21,50 9,50 15,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
376 328 27,67 3,00 15,34 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
377 163 9,00 21,50 15,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
378 185 28,50 2,00 15,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
379 306 18,00 12,25 15,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
380 271 27,00 2,50 14,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
381 105 27,00 2,25 14,63 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
382 353 21,00 8,00 14,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
383 324 28,00 0,00 14,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
384 173 14,00 13,50 13,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
385 439 17,00 10,00 13,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
386 6 19,50 7,00 13,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
387 256 19,50 7,00 13,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
388 140 18,50 7,75 13,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
389 40 26,00 13,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
390 123 21,50 3,00 12,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
391 158 21,50 3,00 12,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
392 47 15,00 9,25 12,13 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
393 239 11,50 11,50 11,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
394 307 20,00 3,00 11,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
395 443 14,00 8,00 11,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
396 183 18,50 3,00 10,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
397 304 14,00 7,50 10,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
398 216 19,50 1,50 10,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
399 424 12,50 8,25 10,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
400 102 14,50 6,00 10,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
401 191 13,00 6,75 9,88 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
402 57 13,50 6,00 9,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
403 437 9,00 9,00 9,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
404 103 15,50 2,00 8,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
405 506 8,50 7,00 7,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
406 234 12,00 2,50 7,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
407 268 14,50 7,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
408 393 13,50 0,00 6,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
409 70 8,00 5,00 6,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
410 34 10,50 1,50 6,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
411 149 11,00 0,00 5,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
412 366 7,75 3,00 5,38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
413 382 4,50 5,00 4,75 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
414 396 3,00 1,50 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
415 235 2,50 1,25 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
416 339 0,00 0,00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Αρέσει σε %d bloggers: