Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων της ΑΗΚ

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των αποτελεσμάτων, κατά σειρά επιτυχίας, για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 15/7/2017 και 16/7/2017.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(Ι) του 2008), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.


ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ!

Αρέσει σε %d bloggers: