Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Κυβερνητικών Εξετάσεων (19/10/2019) για κλίμακες μέχρι Α7

Επιτυχών είναι όποιος έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στον καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Ο κατάλογος βρίσκεται πιο κάτω: