Αναμένονται διορισμοί και μεταθέσεις σήμερα

Ακόμη ένα σημαντικό βήμα θα γίνει σήμερα Παρασκευή από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την στελέχωση των σχολείων.

Συγκεκριμένα θα ανακοινωθούν:


Στη Δημοτική: Διορισμοί σε θέση μόνιμου επί δοκιμασία, μεταθέσεις και διορισμοί συμβασιούχων εκτάκτων

Στη Μέση Γενική και Τεχνική: Μεταθέσεις και διορισμοί συμβασιούχων-εκτάκτων.

Επίσης θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα οι θέσεις προαγωγής που θα γίνουν τον Οκτώβριο.

Πηγή: Παιδεία-News