Αναρτήθηκε ο Κατάλογος με τις Διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανακοινώνει ότι  έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, μέσω του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε υποψηφίου για  συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στον Πίνακα Διορισίμων 2017: α) το Δελτίο Υποψηφίου, στο οποίο αναγράφεται ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής της κάθε εξέτασης του υποψηφίου και β) έντυπο με Οδηγίες που αφορούν στη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις.

Επιπρόσθετα, έχει αναρτηθεί Κατάλογος με τις Διευθύνσεις όλων των Εξεταστικών Κέντρων στην ιστοσελίδα http://diorisimoi.moec.gov.cy προς διευκόλυνση των υποψηφίων.


Σε περίπτωση που κάποιος  υποψήφιος δεν έχει πάρει το Δελτίο Υποψηφίου στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής του, παρακαλούμε όπως αποστείλει  μήνυμα στο  [email protected] αναφέροντας το όνομα και την ταυτότητά του, έτσι ώστε να του αποσταλεί  ξανά.