Ανοίγει εκτάκτως αύριο η Βουλή για συζήτηση Νόμου για τα τετράμηνα

Τρίτη αναπομπή νόμου έχει τεθεί ενώπιον της βουλής η οποία θα συνέλθει εκτάκτως αύριο για την έγκριση ή απόρριψη άλλων δύο αναπομπών για νόμους που ψηφίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας πριν την καλοκαιρινή διακοπή των εργασιών, στις 13 Ιουλίου.

Στη βουλή στάλθηκε σήμερα επιστολή για την αναπομπή του νόμου περί κοινοτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης. Με τις αλλαγές που επήλθαν μέσω τροπολογιών στο νόμο κατά τη ψήφισή του, η εφαρμογή των εξετάσεων τετραμήνων στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, αναβλήθηκε για ένα χρόνο.


Η αναπομπή βασίζεται σε τέσσερις λόγους που αναλύονται στην επιστολή, με βασική αιτιολογία την ασυμβατότητα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Σημειώνεται ότι με τον υπό αναπομπή νόμο, η βουλή ψήφισε ρυθμίσεις που τροποποιούν ή και επεμβαίνουν στην άσκηση της εκτελεστικής ή και διοικητικής εξουσίας του αρμόδιου υπουργείου, αφού με τις ρυθμίσεις η νομοθετική εξουσία, ανέστειλε την προγραμματισθείσα εφαρμογή και μετέθεσε το χρόνο έναρξης των εξετάσεων των τετραμήνων κατά τρόπο αντίθετο με τη θέληση και τις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Προστίθεται ότι η επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στον καθορισμό του χρόνου έναρξης της σχολικής χρονιάς από την οποία θα εισαχθούν στα σχολεία οι εξετάσεις των τετραμήνων, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

«Ενόψει των ανωτέρω η νομοθετική εξουσία παρενέβηκε στις εξουσίες της εκτελεστικής εξουσίας κατά τρόπο που θίγει τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών» όπως σημειώνεται και προστίθεται ότι στη βάση του Συντάγματος, κανένας νόμος της βουλής δεν μπορεί να είναι αντίθετος ή ασύμφωνος προς οποιαδήποτε διάταξη του.

Η ασυμβατότητα με το Σύνταγμα εντοπίζεται σε σχέση με τα άρθρα 54,61,85 που σχετίζονται με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Οι άλλες δύο επιστολές αναπομπής που στάλθηκαν στη βουλή, αφορούν τον νόμο περί κοινωνικών ασφαλίσεων σε σχέση με τη σύνταξη χηρείας ανδρών ο οποίος συζητήθηκε στην επιτροπή εργασίας και το νόμο περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους, που συζητήθηκε στην επιτροπή νομικών.

Οι δύο επιτροπές έχουν ήδη προγραμματίσει έκτακτες συνεδριάσεις για αύριο πριν από την ολομέλεια.

Οι τρεις αναπομπές, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίασης της ολομέλειας που έχει οριστεί για αύριο στις 10 π.μ.

Πηγή: Stockwatch

Αρέσει σε %d bloggers: