Ανοίγουν θέσεις καθηγητών και δασκάλων

Την αποπαγοποίηση 260 θέσεων πρώτου διορισμού στην εκπαιδευτική υπηρεσία και πρόσθετων θέσεων προαγωγής σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, ενέκρινε χθες η επιτροπή οικονομικών.

Η επιτροπή εξέτασε χθες αίτημα του τμήματος διοίκησης και προσωπικού αναφορικά με την αποπαγοποίηση 260 θέσεων εκπαιδευτικών, οι πλείστες εκ των οποίων αφορούν καθηγητές.


Συγκεκριμένα, μετά τη χθεσινή έγκριση της επιτροπής οικονομικών ανοίγει ο δρόμος για την πλήρωση 164 θέσεων καθηγητών κλίμακας Α8, Α10 και Α11 στη μέση εκπαίδευση, 65 θέσεων στη δημοτική εκπαίδευση και 31 θέσεων στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι 65 θέσεις που προορίζονται για τη δημοτική εκπαίδευση περιλαμβάνουν 41 θέσεις δασκάλων κλίμακας Α8, Α10 και Α11, 9 θέσεις ειδικών εκπαιδευτικών κλίμακας Α8, Α10 και Α11 και 15 θέσεις νηπιαγωγών κλίμακας Α8, Α10 και Α11.

Σε ότι αφορά τις 31 θέσεις της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης, αυτές περιλαμβάνουν 13 θέσεις εκπαιδευτών κλίμακας Α8, Α10 και Α11 και 18 θέσεις εκπαιδευτών κλίμακας Α8 και εκπαιδευτών κλίμακας Α5 και Α7 στις οποίες περιλαμβάνονται 16 θέσεις που δημιουργήθηκαν με τον προϋπολογισμό του 2020 και αφορούν την ειδικότητα της κομμωτικής.

Πηγή: Stockwatch