Ανοίγουν θέσεις στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική – Αιτήσεις μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου

Αστυνομία Κύπρου

Από σήμερα το πρωί και μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στη μία μετά το μεσημέρι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από άνδρες και γυναίκες), για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης, γίνονται προσλήψεις για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού.


Στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Επίσης, να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική και πνευματική τους καταλληλότητα για να εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολούνται μετά την πρόσληψή τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι να έχουν ύψος όχι μικρότερου του 1.65 μέτρα οι άνδρες και του 1.60 μέτρα οι γυναίκες. Να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), και να έχουν συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο, και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας. Να έχουν επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τον σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, έναν εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και έναν ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.

Επί του θέματος, θα διεξαχθούν γραπτές ψυχομετρικές δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων ή/και προσωπικότητας. Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και σε γενικές γραμμές η ύλη της γραπτής εξέτασης, θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις διαδικασίες που κάθε φορά προηγούνται.

Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή στην Αστυνομία ως ειδικοί αστυνομικοί εισάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία για γενική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται από τον Αρχηγό και δεν θα είναι μικρότερη των τριών μηνών. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ειδικού αστυνομικού είναι η ηλικία των εξήντα δύο ετών.