Ανοίγουν 56 θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Αστυνομία Κύπρου, θα προχωρήσει στην προκήρυξη πλήρωσης 56 εγκεκριμένων θέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη, αναμένεται να αρχίσει μόλις ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού Καταλόγου της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy.


Για να μπορέσει ο υποψήφιος να υποβάλει την αίτησή του, απαιτείται πρώτα να δημιουργήσει προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσει σε Κυβερνητικό Οργανισμό (ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας του, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω, η διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων για πρόσληψη στην Αστυνομία, θα είναι διαθέσιμη στον «Κατάλογο η-Υπηρεσιών» της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στη θεματική Ενότητα «Αστυνομία». Η δε καταβολή του αντιτίμου για υποβολή της αίτησης, το οποίο ανέρχεται στα €45, θα καταβάλλεται μέσω του συστήματος αποδοχής της JCC, κατά την υποβολή της αίτησης.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για εγγραφή στην Αστυνομία, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα τηςΑστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.police.gov.cy, στο πεδίο Προσλήψεις και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cypruspolicenews.com, στο πεδίο Προσλήψεις στην Αστυνομία.

Τονίζεται ότι μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών που σχετίζονται με υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κτηματολογίου, Αρχείο Πληθυσμού, Φορολογικά Στοιχεία, Έφορο Εταιρειών, κλπ.

Για διευκόλυνση, αλλά και έγκαιρη προετοιμασία, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να δημιουργήσουν προφίλ στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», έτσι ώστε, όταν προκηρυχθούν οι θέσεις, να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Τονίζεται ότι Πολίτες (Φυσικά Πρόσωπα) που έχουν ήδη δημιουργήσει προφίλ στο «ΑΡΙΑΔΝΗ» και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία Πιστοποίησης από Κυβερνητικό Οργανισμό, δεν χρειάζεται να ξαναδημιουργήσουν Προφίλ, αφού πρόκειται για διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μόνο μία φορά. Μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ», χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους κωδικούς τους.