Αποδοχή κι από ΟΛΤΕΚ για εξετάσεις τετραμήνων

Την αποδοχή της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για καθιέρωση εξετάσεων τετραμήνων στη Μέση Γενική Εκπαίδευση και το διαχωρισμό των Παγκυπρίων σε εξετάσεις απόλυσης και εξετάσεις πρόσβασης, αποφάσισε το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ σε συνεδρία με την προϋπόθεση όπως εισηγήσεις που θέτει μελετηθούν και ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, οι εισηγήσεις αυτές περιλαμβάνουν «αναστολή ενός έτους της εφαρμογής της Πρότασης σας για τις Τεχνικές Σχολές λόγω του ότι τα ΝΩΠ της ΜΤΕΕ ξεκινούν από την Σχολική Χρονιά 2016 -2017».


Η ΟΛΤΕΚ εισηγείται επίσης όπως η εφαρμογή της πρόταση του Υπουργείου «θεωρηθεί πιλοτική και να αξιολογηθεί στο μεσοδιάστημα».

Προστίθεται ότι «σε εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει οι εξετάσεις του Α και Β Έτους να διεξάγονται στη βάση των ΠΕΑ».

Προτείνεται επίσης όπως «η μέρα προσέλευσης των μαθητών και έναρξης των μαθημάτων του Σχολικού έτους να είναι η πέμπτη (5) εργάσιμη μέρα του Σεπτέμβρη».

Για την εξαγωγή του βαθμού του έτους να γίνει η πιο κάτω τροποποίηση στον τύπο: 25% βαθμός Α Τετραμήνου, 35% βαθμός Β Τετράμηνου, 20% βαθμός Εξετάσεων Α Τετραμήνου και 20% βαθμός Εξετάσεων Β Τετραμήνου.

Η ΟΛΤΕΚ εισηγείται επίσης να διαγραφεί η λέξη «κυρίως» από τα διαγωνίσματα, να γίνει διευκρίνιση πότε θα γίνεται η επιμόρφωση των δύο (2) ημερών των εκπαιδευτικών, να διευκρινίζεται στην περίπτωση που ο μαθητής αρχίσει ΠΕΠ χωρίς να αποπερατώσει της ΠΕΑ και να αυξηθούν οι μέρες των Ανεξετάσεων σε μαθητές Γ’ Λυκείου.

«Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση του Υπουργού και είμαστε έτοιμοι για διάλογο σε περίπτωση που χρειαστούν διευκρινήσεις», αναφέρει η οργάνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ