Αποτελέσματα Εξετάσεων 2017 για εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων για εισαγωγή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διεξήχθησαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων από τις 28 Αυγούστου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Ανακοινώνεται, επίσης, η κατανομή των θέσεων, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολογία και τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ
1 5,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
2 7,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 4,000 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
4 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
5 9,000 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
6 6,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
7 6,333 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 5,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9 7,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 6,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11 3,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
12 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
13 2,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
14 6,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
16 3,000 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
17 9,333 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
18 1,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
19 5,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
20 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
21 7,000 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22 8,000 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
23 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
24 3,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
25 6,000 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
26 4,000 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
27 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
28 3,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
29 2,000 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
30 3,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
31 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
32 5,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
33 4,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
34 4,000 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
35 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
36 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
37 9,000 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
38 6,333 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
39 5,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
40 6,000 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
41 3,000 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
42 2,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
43 7,000 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
44 8,333 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
45 4,333 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
46 6,667 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
47 3,667 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
48 9,000 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
49 3,000 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ
50 ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

Η έκθεση των έργων των επιτυχόντων θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 και θα είναι ανοικτή για το κοινό μεταξύ των ωρών 10:00 – 14:00.

Οι επιτυχόντες παρακαλούνται να παραλάβουν κατά τη διάρκεια της έκθεσης από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη σχετική βεβαίωση, η οποία είναι απαραίτητη για την εγγραφή τους στις πιο πάνω Σχολές/Τμήματα.

%d