Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2021 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων

Εξετάσεις Διορίσιμων

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει σήμερα, 31.03.2022, τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις του 2021 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων.

Τα αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2021 για Εγγραφή και κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων παρουσιάζονται πιο κάτω και οι υποψήφιοι βάσει του κωδικού υποψηφίου που τους έχει δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων μπορούν να πληροφορηθούν, ανά ειδικότητα, τα αποτελέσματά τους: