Απροβίβαστα τα ελληνικά ΑΕΙ όσον αφορά το e-learning

Μόνο ορισμένα από τα ελληνικά ΑΕΙ έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην ανώτατη εκπαίδευση (e-learning), ενώ ακόμα λιγότερο έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) με πιστοποίηση της μάθησης.

Αυτό συμπεραίνει για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ για τα ελληνικά πανεπιστήμια με τίτλο “Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις”.


Την ίδια στιγμή, πάντως, προσθέτει πως η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας courcity.gr, για την προσφορά επιμορφωτικών μαθημάτων με βεβαίωση παρακολούθησης έναντι αμοιβής, αποτελεί μια νέα εξέλιξη στον χώρο αυτό.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, ενώ η εκπαίδευση ατόμων με εξειδίκευση στις τεχνολογίες πληροφορικής είναι ποσοτικά επαρκής, η Ελλάδα υστερεί επίσης σημαντικά στην παραγωγή ψηφιακών τεχνολογιών. Ενδεικτικό είναι πως μόλις 1,8 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε τεχνολογίες πληροφορικές και επικοινωνιών, ανά εκατομμύριο κατοίκων, καταγράφονται σύμφωνα με το European Patent Office το 2013, έναντι 23,2 κατά μ.ο. στην Ε.Ε.

Γενικότερα, η Ελλάδα υστερεί από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στις δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη (2% ως ποσοστό του ΑΕΠ). Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ιδιαίτερα σημαντική είναι η υστέρηση αυτών των δαπανών στον επιχειρηματικό τομέα (0,28% έναντι 1,3% του ΑΕΠ στην Ε.Ε. το 2014), ενώ η υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ περιορίζεται σε 0,10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ όταν η σύγκριση περιορίζεται στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Επομένως, όπως διαπιστώνεται στην έκθεση, τα ελληνικά ΑΕΙ κατέχουν δεσπόζουσα θέση και αυξημένη σημασία για την παραγωγή έρευνας στην Ελλάδα σε σχέση με πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, παρά το μέγεθος και την ποιότητα του ερευνητικού δυναμικού, όπως αντανακλάται στην εξέλιξη των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της διεθνούς απήχησής τους, και τη δεσπόζουσα θέση των ΑΕΙ στην παραγωγή γνώσης, η συμβολή τους στην παραγωγή καινοτομίας είναι χαμηλή.

Ως αποτέλεσμα της εσωστρέφειας των ΑΕΙ και της χαμηλής ενασχόλησης του ιδιωτικού τομέα με Έρευνα & Ανάπτυξη, η παραγωγή καινοτομίας στην Ελλάδα υστερεί σημαντικά. Απόδειξη ότι ο συνοπτικός δείκτης καινοτομίας για την Ελλάδα περιορίστηκε σε 0,36 μονάδες το 2015 (από 0,40 το 2014 και 0,37 το 2008). Στην ΕΕ, ο δείκτης ανήλθε σε 0,52 μονάδες το 2015, από 0,50 το 2008.

Πηγή: Insomnia.gr, IOBE

Αρέσει σε %d bloggers: