Από Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 οι αιτήσεις για ΑΑΕΙ Ελλάδας

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), ανακοινώνει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους απόφοιτους Κυπριακών Σχολείων που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 και διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας.

 1. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ημερομηνίας 16/07/2018, (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_2018.pdf), για την κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολείου, εφόσον:

  α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή,


  β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και κατέχουν Βεβαίωση Βαθμού Πρόσβασης του τρέχοντος έτους.Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση Βαθμού Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα χορηγείται στους υποψηφίους κατά την προσέλευσή τους στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσει ανά επαρχία η Υπηρεσία Εξετάσεων για την υποβολή των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

 2. Η Υπηρεσία Εξετάσεων πληροφορεί, επιπρόσθετα τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ότι οι Βαθμοί Πρόσβασης για τα Επιστημονικά Πεδία της Ελλάδας θα
  ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι την Παρασκευή, 20/07/2018, στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ (www.moec.gov.cy).
 3. Το μηχανογραφικό δελτίο που θα περιλαμβάνει τα Πλαίσια Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο, το οποίο έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΠ, θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ, μέχρι την Παρασκευή, 20/07/2018, ώστε να μελετηθεί από τους υποψηφίους πριν την προσέλευσή τους στα ΚΣΑ.
 4. Η αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας, θα υποβληθεί ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσει η Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο ανά επαρχία, τα οποία φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω:

  ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Λευκωσία Α΄ Τεχνική Σχολή
  • Λεμεσός Λύκειο Λινόπετρας
  • Λάρνακα Λύκειο Βεργίνας
  • Πάφος Λύκειο Κύκκου
  • Αμμόχωστος Λύκειο Παραλιμνίου

  Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018, από τις 8:30π.μ. – 2:30μ.μ.

 5. Οι φετινοί απόφοιτοι 2018, θα υποβάλουν την αίτησή τους στην επαρχία του σχολείου αποφοίτησής τους.Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 και διεκδικούν θέσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων.
 6. Οι υποψήφιοι που θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα για υποβολή της αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων για να εξασφαλίσουν και να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο εξουσιοδότησης (http://www.moec.gov.cy/ypexams/pdf/entypa/exousiodotisi_aaei.pdf), το οποίο και πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.
 7. Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι στα ΚΣΑ, κατά την υποβολή της αίτησης, είναι τα ακόλουθα:
  1. Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του υποψηφίου. Τα άτομα που κατόπιν εξουσιοδότησης θα αναλάβουν τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφίων που αδυνατούν να προσέλθουν στα ΚΣΑ, θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική εξουσιοδότηση, την Πολιτική τους Ταυτότητα, καθώς και φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που να υποδεικνύει την ταυτότητα του υποψηφίου.
  2. Απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής Σχολής ή Αποδεικτικό απόλυσης
 8. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν Τμήματα/Κλάδους Σπουδών από δύο μόνον Επιστημονικά Πεδία. Επομένως,
  πριν την προσέλευσή τους στα ΚΣΑ θα πρέπει να αποφασίσουν τη σειρά προτίμησής τους όσον αφορά τα Τμήματα/Κλάδους Σπουδών στα οποία επιθυμούν να
  εξασφαλίσουν θέση.Οι υποψήφιοι πληροφορούνται, πρόσθετα, ότι τα ΚΣΑ θα στελεχώνονται και με Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή Συμβουλευτικής όσον αφορά στη συμπλήρωση της αίτησής τους. Επίσης, καλούνται να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (από τις 7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ., κατά τις εργάσιμες μέρες), τηλ. 80002121.

Β. Όσον αφορά στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι
Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω κατηγορία υποβάλλουν, την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων που θα λειτουργήσουν ειδικά για αυτόν τον σκοπό στην ΚΥΠΡΟ.

 1. Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2018 (09 μέχρι 16 Ιουλίου 2018) ΔΕΝ
  δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.» για το έτος
  2018.
 2. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας τους, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές
κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.

Γ. Η Υπηρεσία Εξετάσεων διευκρινίζει, περαιτέρω, ότι θα ακολουθήσει εντός των ημερών συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα για σκοπούς εγγραφής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας.