Αυξημένη ζήτηση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η Υποδιευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, εξηγεί πώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις

“Αυξημένη ζήτηση από εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς, εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας και στελέχη επιχειρήσεων”


«Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει τη διαχείριση του τόπου, του χρόνου και του ρυθμού της μελέτης, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και τις υποχρεώσεις του καθενός»

1. Είναι γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε το 2015 σημαντική αναγνώριση από το QS Stars, επένδυσε στην Ιατρική Σχολή, λειτούργησε το Microsoft Innovation Center. Παράλληλα, όμως, έχει επενδύσει πολύ και στην προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων.

Το γεγονός  ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξασφαλίσει 5 αστέρια στην αξιολόγηση QS Stars σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και τις τεχνολογικές υποδομές επιβεβαιώνει ότι έγινε αντίστοιχα  πολύ σημαντική επένδυση στην Εκπαίδευση από Απόσταση τόσο στο κομμάτι της υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη λειτουργική οργάνωση των προγραμμάτων. Τα τελευταία τρία χρόνια  προσφέρουμε πλήρως αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως προγράμματα σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε επιστημονικά πεδία αιχμής. Πιο αναλυτικά, προσφέρονται  πτυχιακά προγράμματα, στην Ψυχολογία (στα Ελληνικά),  στην Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία (στα Αγγλικά) , στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) & στο Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Κοινωνικά Δίκτυα (στα Αγγλικά), καθώς  και μεταπτυχιακά προγράμματα στις Επιστήμες της Αγωγής με τέσσερις κατευθύνσεις (Ελληνικά), στη Δημόσια Υγεία (Ελληνικά), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), στη Μουσική Παιδαγωγική (Ελληνικά), στην Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία (Αγγλικά), στα Συστήματα Πληροφορικής (Αγγλικά) και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική (Ελληνικά). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν  αρκετές επιλογές σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, ενώ παράλληλα  αφουγκραζόμενοι τις επιθυμίες του κόσμου και τις ανάγκες της αγοράς διανθίζουμε κάθε χρόνο την προσφορά των εξ αποστάσεως προγραμμάτων με νέα, τα οποία δίνουν στους αποφοίτους μας τη δυνατότητα να αναπτύξουν εκείνες τις  δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν επαγγελματικά.  Στα προγράμματα που προσφέρονται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φοιτούν όχι μόνο Κύπριοι και Έλληνες , αλλά είναι  εγγεγραμμένοι και κάτοικοι Ευρωπαϊκών χωρών, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, οι οποίοι είναι είτε ελληνόφωνοι, είτε ξένοι που ενδιαφέρονται για τα αγγλόφωνα προγράμματά μας.

2. Υπάρχει ενδιαφέρον στην Κύπρο ως προς την αξιοποίηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων; Επίσης, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ‘προφίλ’ φοιτητών που επιλέγουν να σπουδάσουν από απόσταση;

Στην Κύπρο κάθε χρόνο επαυξάνεται το ενδιαφέρον για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επειδή η μεθοδολογία της αποτελεί εναλλακτική επιλογή για όλους όσοι επιθυμούν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις. Ενδεικτικά θα αναφέρω το παράδειγμα των εκπαιδευτικών. Όσοι δεν είναι διορισμένοι και απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, π.χ. σε φροντιστήρια, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές -οι οποίες αποτελούν απαραίτητο, πλέον, προσόν για διορισμό και επαγγελματική ανέλιξη- σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών με υποχρεωτική παρουσία στην τάξη. Αλλά και οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται  να συνδυάσουν τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις με την παρακολούθηση ενός “συμβατικού” προγράμματος. Το ίδιο σενάριο επαναλαμβάνεται και με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, των επιχειρήσεων, αλλά και με τους στρατιωτικούς, οι οποίοι, συχνά, δεν έχουν σταθερά ωράρια εργασίας, ενώ αναγκάζονται να μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους. Το γενικό, λοιπόν, προφίλ φοιτητή που παρατηρείται στα προγράμματά μας είναι αυτό του ενήλικα (άνδρα/γυκαίκας) εργαζόμενου με αυξημένες οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει αυξηθεί, επειδή αποτελεί μία πιο οικονομική πρόταση εκπαίδευσης, με υψηλή ποιότητα σπουδών, αλλά ανταγωνιστικά δίδακτρα, γεγονός που λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη από τους υποψήφιους φοιτητές. Έτσι, στα προγράμματά μας φοιτούν φοιτητές από την Κύπρο οι οποίοι είτε κατοικούν σε μακρινές περιοχές, όπως Δερύνεια, Πάφος, Πύργος, Λεμεσός είτε πιο κοντά, στην επαρχία Λευκωσίας, αλλά η καθημερινότητά τους δεν τους επιτρέπει την παρακολούθηση ενός συμβατικού προγράμματος.

3. Γιατί κάποιος να επιλέξει να σπουδάσει από απόσταση; Ποια τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

Γιατί προσφέρεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε φοιτητή.
Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές, στην αρχή του κάθε τετραμήνου, αποκτούν πρόσβαση στην «εικονική τάξη», την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard, όπου υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα εργαλεία για τη συνεργασία με τους διδάσκοντες και τους άλλους φοιτητές. Οι φοιτητές έχουν τεχνική υποστήριξη σε 24ωρη βάση και ηλεκτρονική πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (είναι διαδραστικό, κατανοητό, καθοδηγητικό), ενώ ένας οδηγός μελέτης καθοδηγεί τους φοιτητές καθόλη τη διάρκεια του τετραμήνου.  Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν γραπτές εργασίες και να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες μάθησης, όπως διαδικτυακές συζητήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης, κουίζ κτλ. Η βαθμολογία που θα λάβουν στις δραστηριότητες αυτές αντιστοιχεί στο 50% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 50% προέρχεται από την τελική γραπτή εξέταση, που είναι και η μοναδική στιγμή καθόλη την διάρκεια των σπουδών που απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών.  Για δική τους διευκόλυνση, οι εξετάσεις οργανώνονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου (τον Ιανουάριο και τον Μάιο) σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, της Κύπρου και όπου αλλού έχουμε φοιτητές.

4. Μπορούν όμως ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές τους;

Ασφαλώς. Kατά τη διάρκεια του τετραμήνου οι φοιτητές μπορούν να συνομιλήσουν με τους διδάσκοντες οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες σύγχρονης ή/και ασύγχρονης επικοινωνίας. Επίσης, λαμβάνουν μέρος σε προαιρετικές διαδικτυακές συναντήσεις για να λύσουν απορίες ή για να τους επεξηγηθούν τα πιο σημαντικά περιεχόμενα των μαθημάτων. Οι συναντήσεις αυτές βιντεοσκοπούνται και είναι διαθέσιμες στους φοιτητές ανά πάσα στιγμή. Βασικό μας μέλημα είναι οι φοιτητές να μην νιώθουν ‘μόνοι’ σε κανένα σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

5. Θεωρείτε ότι απαιτεί μεγαλύτερη πειθαρχία η συμμετοχή σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα;

Η ευελιξία που προσφέρει το παιδαγωγικό μοντέλο της εκπαίδευσης από απόσταση -με τη δυνατότητα αυτοδιαχείρησης του χρόνου, του τόπου και του ρυθμού μελέτης από τους φοιτητές- πρέπει να συνοδεύεται από πειθαρχία, ώστε οι φοιτητές να μην μείνουν πίσω στις υποχρεώσεις τους. Φυσικά, για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό- με τη συνεργασία των διδασκόντων και του προσωπικού της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης-, ώστε να παρέχεται συνεχής στήριξη στους φοιτητές. Πιο αναλυτικά, υπάρχει διαρκής έλεγχος της δραστηριότητας των φοιτητών και όταν εντοπιστεί ότι κάποιοι δεν παρακολουθούν με κανονικότητα το πρόγραμμα, τότε επικοινωνούμε άμεσα μαζί τους και τους βοηθούμε να συνεχίσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Οι φοιτητές μας έχουν επίσης έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται για ό,τι πρόβλημα τους απασχολεί.  Θεωρώ ότι η συνολική αυτή προσέγγιση των φοιτητών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για το πολύ χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών (κάτω από 5%), που παρατηρείται στο ΕΠΚ, σε σχέση με το περίπου 20% που καταγράφεται κατά μέσο όρο στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παγκόσμια. Επίσης, είναι καταλυτικός παράγοντας επιλογής του ΕΠΚ για να συνεχίσουν το μαθησιακό τους ταξίδι τόσο οι απόφοιτοί μας όσο και ενδιαφερόμενοι που ολοκλήρωσαν σε άλλο πανεπιστήμιο τις προπτυχιακές τους σπουδές.

6. Το γεγονός ότι τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στο δίκτυο Laureate International Universities τι σημαίνει για τους εξ αποστάσεως φοιτητές;

Το δίκτυο Laureate International Universities είναι ένα δίκτυο 80 Πανεπιστημίων που διακρίνονται για την ποιότητα και την καινοτομία στην εκπαίδευση και απαριθμεί πάνω από ένα εκατομμύριο φοιτητές σε 28 χώρες της υφηλίου.  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρεται ως ιδανικό πλαίσιο για την εργοδότηση διδασκόντων από τα πανεπιστήμια αυτά στα δικά μας προγράμματα (αφού δεν απαιτούνται μετακινήσεις), για την από κοινού δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας σε κάποιο Πανεπιστήμιο του δικτύου. Από το Σεπτέμβρη προσφέρεται ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Digital MBΑ, το οποίο αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία των ΜΒΑ προγραμμάτων. Δημιουργήθηκε με την τεχνογνωσία, τη σύμπραξη και τη συνεργασία 5 Πανεπιστημίων της Ευρώπης και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους ανθρώπους των επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να διαχειριστούν τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα. Διδάσκεται και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, είναι διάρκειας 3 τετραμήνων και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού τομέα, της βιομηχανίας, της πληροφορικής, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων είναι η πρώτη προτεραιότητα του προγράμματος, γι’ αυτό και το Digital MBA του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει παράλληλα ενίσχυση και πιστοποίηση των ηγετικών προσόντων των αποφοίτων μέσω του Leadership Accelerator Programme του University of Europe Laureate Digital.