Αυτά είναι τα Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια από το Υπουργείο

Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι ο αναθεωρημένος κατάλογος των εγκεκριμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων, είναι αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.moec.gov.cy/pdf/el_en_egkekrimena_idiotika_frontistiria.pdf


Στον κατάλογο αναφέρονται η επωνυμία του εγκεκριμένου ιδιωτικού φροντιστηρίου, η ημερομηνία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του, η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπως και τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία το κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο έχει λάβει έγκριση διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

%d