Αυτά θα ισχύουν από 8 Φεβρουαρίου για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Πίσω στα σχολεία επιστρέφουν στις 8 Φεβρουαρίου οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, ενώ κατά την ίδια ημερομηνία θα επαναλειτουργήσουν και τα απογευματινά προγράμματα των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. Η επαναλειτουργία των σχολείων και η φοίτηση των μαθητών θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή των ισχυόντων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό στάδιο στην επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, για την επιτυχία του οποίου όλων η ευθύνη είναι μεγάλη. Προτεραιότητα όλων, όπως σημειώνει το ΥΠΠΑΝ, είναι η ασφάλεια των μαθητών και του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού των σχολείων.


Χρήσιμες οδηγίες

Πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων:

 • Όλο το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολείων θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να υποβληθεί σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Υγείας. Σε περίπτωση που κάποιος ενημερωθεί ότι είναι θετικός θα πρέπει αμέσως να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε έγκαιρα να ζητηθεί αντικαταστάτης. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό τεστ για να επανέλθουν στην εργασία τους.
 • Εκπαιδευτικοί που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και προτίθενται να μην προσέλθουν στο σχολείο ή έχουν παιδιά σε ηλικία που χρειάζονται φύλαξη και προτίθενται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας, θα πρέπει να ενημερώσουν, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να ζητηθούν αντικαταστάτες έγκαιρα. Σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν οι οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
 • Σε ό,τι αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις τάξεις Α΄- Γ΄ συστήνεται όπως, εκεί και όπου είναι εφικτό, αυξηθεί η συχνότητα παροχής των δράσεων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των μαθητών, αξιοποιώντας το λογισμικό Microsoft Teams.
 • Σε ό,τι αφορά στους μαθητές που εντάσσονται σε προγράμματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης / λογοθεραπείας και αδυνατούν να παρακολουθήσουν ικανοποιητικά το εξ αποστάσεως πρόγραμμα που τους προσφέρεται, καλούνται οι Διευθύνσεις όπως προβούν στις ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο σχολείο σε ατομικές συναντήσεις παροχής ειδικής εκπαίδευσης / λογοθεραπείας. Η εκπαίδευση των συγκεκριμένων παιδιών θα πρέπει να ξεκινήσει από την ερχόμενη Παρασκευή 29.01.2021 μέχρι την επαναλειτουργία των σχολείων και να γίνεται σε χρόνο διαφορετικό από τον χρόνο που παρέχεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση της τάξης, στην οποία συμμετέχουν ή εντάσσονται, τηρουμένων πάντοτε των ισχυόντων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. Νοείται ότι, από την ίδια μέρα (29.01.2021) όλοι οι σχολικοί συνοδοί / βοηθοί θα επιστρέψουν κανονικά στα σχολεία, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών. Το πρόγραμμα θα γίνει σε συνεννόηση με τους ειδικούς εκπαιδευτικούς του σχολείου και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο τους, καταβάλλοντας προσπάθεια να εξυπηρετηθούν, κατά το δυνατόν, όλα τα παιδιά που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα. Η συχνότητα και διάρκεια του ατομικού προγράμματος κάθε παιδιού θα εξαρτηθεί τόσο από τον διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών όσο και από τον αριθμό και τις ανάγκες των παιδιών που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Εξυπακούεται ότι οι γονείς / κηδεμόνες θα ενημερώνονται έγκαιρα για το πρόγραμμα του παιδιού τους και τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησής του.

Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των μαθητών στα σχολεία (08.02.2021):

 • Θα γίνει υπενθύμιση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και των κανόνων λειτουργίας των σχολείων.
 • Θα δοθεί έμφαση στην ομαλή επιστροφή και στην προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Συστήνεται όπως αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση με τα παιδιά για τα όσα βίωσαν το προηγούμενο διάστημα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων:

 • Η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, μεριμνά καθημερινά για την τήρηση των ισχυόντων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
 • Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντά τους, θα μεριμνούν για την επιτήρηση της εφαρμογής των ειδικών οδηγιών και κανόνων που ισχύουν αυτή την περίοδο λόγω της συνέχισης της πανδημίας.
 • Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου σε σχέση με την πανδημία, ισχύουν οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου (ημερομηνίας 23.12.2020).
 • Οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να μελετήσουν τις σχετικές εγκύκλιους ώστε όπου απαιτείται, να εφαρμόζεται το ανάλογο Πλαίσιο Δράσης για εφαρμογή της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Παραμένουν σε ισχύ οι συμπληρωματικές οδηγίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων, καθώς και οι οδηγίες για τη διεξαγωγή των ειδικών μαθημάτων.

Φοίτηση μαθητών από την 8η Φεβρουαρίου 2021

Η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό θα πρέπει τα παιδιά να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο τους. Παρόλα αυτά, μπορεί να απουσιάζουν παιδιά για λόγους ασθενείας ή γιατί συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο που δημοσιοποιείται από το Υπουργείο Υγείας.

Στα παιδιά που θα απουσιάζουν επειδή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες ή είναι κρούσματα ή επαφές κρουσμάτων, θα παρέχεται ασύγχρονη ή σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: