Αυτά προτείνει το ΔΗΚΟ για την κρίση στην Παιδεία

Πρόταση για άρση της πρωτοφανούς κρίσης στην Παιδεία καταθέτει το ΔΗΚΟ στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Παιδείας και Εργασίας στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η πρόταση που κατατίθεται από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανίκο Λεωνίδου, αναφέρει: Με αφορμή την παρατεταμένη πρωτοφανή κρίση στην παιδεία του τόπου μας, μία μόνο ημέρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και με κίνδυνο τη θυματοποίηση χιλιάδων μαθητών, το Δημοκρατικό Κόμμα συναισθανόμενο τη σοβαρότητα της κατάστασης που περιήλθε η Δημόσια Παιδεία, ένεκα των μονομερών αποφάσεων της Κυβέρνησης στις 4 Ιουλίου 2018, καταθέτει την πιο κάτω συναινετική πρόταση για τις εν λόγω αποφάσεις, με σκοπό την αποπυροδότηση της κρίσης. Η πρόταση μας περιλαμβάνει τα πιο κάτω:


  1. Η απόφαση της Κυβέρνησης που παρεμβαίνει στο Συνταγματικά Κατοχυρωμένο Συνδικαλιστικό Δικαίωμα των εκπαιδευτικών και του τρόπου ενάσκησής του, να παγοποιηθεί/ανασταλεί και να είναι αντικείμενο συζήτησης των άμεσα εμπλεκόμενων, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι μέχρι το τέλος του 2018.
  2. Η απόφαση της Κυβέρνησης σχετικά με τη μείωση των διδακτικών περιόδων ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας (βιολογικός παράγοντας ) που αφορά τους απλούς εκπαιδευτικούς , τους Βοηθούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Διευθυντές Α΄ και τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς να παγοποιηθεί/ανασταλεί και να είναι, επίσης, αντικείμενο συζήτησης των άμεσα εμπλεκόμενων, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού εξορθολογισμού.
  3. Αναφορικά με το θεσμό του Υπεύθυνου Τμήματος (τον οποίο θεωρούμε πολύ χρήσιμο και αναγκαίο για το Δημόσιο Σχολείο ) εισηγούμαστε :
    1. Σε κάθε τμήμα κάτω των 12 μαθητών να παραχωρείται σταθερά μία (1) διδακτική περίοδος στον υπέυθυνο τμήματος.
    2. Στα υπόλοιπα τμήματα, δηλαδή στα τμήματα 13 μαθητών και άνω, ως λύση ανάγκης για τη σχολική χρονιά 2018/2019, να παραχωρηθεί στους υπεύθυνους τμημάτων μία (1) διδακτική περίοδος. Η διδακτική περίοδος, η οποία δεν θα δοθεί στους υπεύθυνους τμημάτων κατά τη σχολική χρονιά 2018/2019, να παραχωρηθεί στους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς εντός των δύο επόμενων σχολικών χρονιών.

Πραγματική παρουσίαση του προβλήματος αναφορικά με τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη Δημοτική και τη Τεχνική Εκπαίδευση : Με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης στις 4 Ιουλίου 2018, γινονται περικοπές στη Μέση Εκπαίδευση περίπου 148 θέσεων ( οι 85 θέσεις προέρχονται από τις περικοπές του υπεύθυνου τμήματος).

Με την πρότασή μας εξοικονομούνται για τη σχολική χρονιά 2018/2019:

  1. Οι 85 θέσεις που αφορούν τον υπεύθυνο τμήματος.
  2. Είκοσι (20) περίπου θέσεις από τη συνέχιση της αναστολής του προγράμματος επιμόρφωσης των Βοηθών Διευθυντών για ακόμη ένα χρόνο.
  3. Τριάντα (30 ) περίπου θέσεις από την επανατοποθέτηση αποσπασμένων καθηγητών (από τους 150 περίπου) που βρίσκονται σε διάφορες υπηρεσίες, εκτός των σχολικών τους μονάδων.

Ως εκ τούτου με την πρότασή μας εξοικονομούνται συνολικά 135 θέσεις.

Κατ’ αναλογία τα ίδια ισχύουν και για τη Μέση Τεχνική και Δημοτική Εκπαίδευση.

Εισηγούμαστε, περαιτέρω, όπως τα πιο πάνω θέματα που αναφέρονται στα σημεία 1 , 2 , 3, άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άρση των στρεβλώσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση πόρων, να συζητηθούν στα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα του Υπουργείου και/ή του Κράτους, στο πλαίσιο ενός υγιούς και δημοκρατικού διαλόγου. Η εν λόγω συζήτηση για όλα τα εκκρεμούντα θέματα να αρχίσει στις 3/9/ 2018 και να ολοκληρωθεί στις 31/12/2018.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς περί αδυναμίας άμεσης στελέχωσης των σχολείων σε περίπτωση αποδοχής της πιο πάνω θέσης μας, θεωρούμε ότι τα όποια προβλήματα μπορούν να παρακαμφθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Πηγή: Sigmalive

%d