Αυτές είναι οι ημερομηνίες των εξετάσεων τετραμήνων Α’ και Β’ Λυκείου

Υπουργείο Παιδείας Κύπρου

Μπορεί η σχολική χρονιά να μην έχει ακόμα αρχίσει και οι εξετάσεις τετραμήνων να εξακολουθούν να αποτελούν κόκκινο πανί για την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), ωστόσο το υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει στις Διευθύνσεις Λυκείων και Τεχνικών Σχολών οδηγίες για τη φετινή διεξαγωγή των εξετάσεων οι οποίοι αφορούν τους μαθητές της Α’ και της Β’ τάξης τους.

Αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 έχουν οριστεί ως ακολούθως:


 • Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του Α΄ τετραμήνου ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη του η 27η Ιανουαρίου 2021.
 • Εξεταστική περίοδος Α’ τετραμήνου: 14 Ιανουαρίου – 27 Ιανουαρίου 2021.
 • Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 σταματά η διεξαγωγή των γραπτών προειδοποιημένων ασκήσεων για όλα τα μαθήματα, εξεταζόμενα ή μη και ανακοινώνεται στους μαθητές η εξεταστέα ύλη με τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας/ προσδοκώμενα αποτελέσματα στα εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Από 17 – 23 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώνεται στους μαθητές ο βαθμός του τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Από 7 – 13 Ιανουαρίου 2021, δίνεται το δικαίωμα στους μαθητές να υποβάλουν αίτημα για βελτίωση του βαθμού Α΄ τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Από 11 – 13 Ιανουαρίου 2021 ανακοινώνεται στους μαθητές ο βαθμός της προφορικής τους επίδοσης (60%) στα εξεταζόμενα μαθήματα.
 • H 1η Φεβρουαρίου 2021 ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία παράδοσης των βαθμών εξετάσεων Α΄ τετραμήνου και των εξετάσεων βελτίωσης βαθμού Α΄ τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα (δεύτερη ευκαιρία) στις γραμματείες των σχολικών μονάδων.
 • Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021.

Στην εγκύκλιο αναλύονται στους διευθυντές και οι τροποποιήσεις που επήλθαν στους Κανονισμούς που αφορούν τις εξετάσεις τετραμήνων. Όπως σημειώνεται:

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ο βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της αξιολόγησης για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα και της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης στο τέλος του τετραμήνου, με αναλογία 60% και 40% αντίστοιχα.
 • Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να περιλαμβάνει ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (συμμετοχή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο, κατ’ οίκον εργασία, γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη, ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης και δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα).
 • Η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του τετραμήνου είναι διάρκειας 90 λεπτών ανά εξεταζόμενο μάθημα, με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές που τις δικαιούνται, κατόπιν σχετικής απόφασης της ειδικής επιτροπής του υπουργείου Παιδείας. Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών, η διάρκεια της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης θα είναι 135 λεπτά.
 • Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων στα εξεταζόμενα μαθήματα, δεν διεξάγονται μαθήματα.

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της αξιολόγησης για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα και της γραπτής προειδοποιημένης αξιολόγησης που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, με αναλογία 60% και 40% αντίστοιχα.
 • Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να περιλαμβάνει τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης όπως αναφέρονται και πιο πάνω.
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας τους (δεύτερη ευκαιρία) με μια επιπλέον γραπτή εξέταση στο τέλος του τετραμήνου.
  Διαδικασίες και ευθύνες διευθυντών

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας θα αποστείλουν σε μεταγενέστερο στάδιο στα σχολεία, οδηγίες που αφορούν τη θεματοθέτηση, την παραγωγή, την αποστολή των εξεταστικών δοκιμίων και τη βαθμολόγηση. Όσον αφορά στις ευθύνες των διευθυντών των σχολείων έχουν οριστεί ως ακολούθως:

 • Προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην χάνονται μαθήματα στις περιπτώσεις απουσίας των εκπαιδευτικών.
 • Ενημερώνονται τακτικά από τους Συντονιστές ΒΔ για την πορεία διδασκαλίας των μαθημάτων.
 • Ενημερώνουν τα Επαρχιακά Γραφεία το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020, για προβλήματα σχετικά με τις διαθέσιμες αίθουσες για διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό μαθητών που χρειάζονται διευκολύνσεις και διαθέτουν τις ανάλογες αίθουσες.
 • Εποπτεύουν τον προγραμματισμό των γραπτών προειδοποιημένων ασκήσεων για την καλύτερη κατανομή τους κατά τη διάρκεια του τετραμήνου.