Αυτές είναι οι 640 νέες θέσεις σε Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Το υπουργείο οικονομικών, η ΑΗΚ και η Cyta είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου να ανοίξει 740 θέσεις, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε και παραθέτει αυτούσια η StockWatch.

Με την απόφαση του υπουργικού θα στελεχωθούν δεκάδες τμήματα της κεντρικής κυβέρνησης, πολλοί από τους μεγάλους ημικρατικούς οργανισμούς ενώ θα λάβουν το μερτικό τους και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες.


Η απόφαση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στους εργοδοτικούς συνδέσμους, αφού συνεπάγεται επαναλαμβανόμενο ετήσιο κόστος €20-€25 εκ.

Στην κεντρική κυβέρνηση θα πληρωθούν, με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι περισσότερες κενές θέσεις πρώτου διορισμού, κάποιες από τις οποίες χήρευαν από το 2012 και αυξήθηκαν μετά τη μνημονιακή σύμβαση.

Στην κεντρική κυβέρνηση, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, θα πληρωθούν 436 θέσεις και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 211.

Επίσης θα πληρωθούν και 93 θέσεις ωρομισθίων σε όλο το φάσμα του δημοσίου.

Σε ότι αφορά την κεντρική κυβέρνηση, οι πλείστες κενές θέσεις (140) θα πληρωθούν στο τμήμα διοίκησης και προσωπικού του υπουργείου οικονομικών.

Εκατόν από αυτές τις θέσεις αφορούν βοηθούς γραμματειακούς λειτουργούς με κλίμακα Α2-5-7.

Επιπρόσθετα θα πληρωθούν 30 θέσεις διοικητικών λειτουργών στην κλίμακα Α8-10-11 ενώ θα πληρωθούν και 10 θέσεις τηλεφωνητών με κλίμακα Α1-2-5.

Στο τμήμα φορολογίας θα πληρωθούν 26 θέσεις, με κλίμακα Α8-10-11 και 14 λογιστές στο γενικό λογιστήριο με κλίμακα Α9-11-12.

Στο υπουργείο εσωτερικών θα πληρωθούν 36 θέσεις κυρίως λειτουργών με κλίμακα Α9-11-12, εκ των οποίων 27 στο τμήμα πολεοδομίας και οκτώ στο κτηματολόγιο. Θα πληρωθεί και μία θέση φωτογράφου στο ΓΤΠ.

Στο υπουργείο ενέργειας θα πληρωθούν 10 θέσεις λειτουργών εμπορίου και βιομηχανίας στην κλίμακα Α8, Α10 και Α11 καθώς και πέντε θέσεις λειτουργών βιομηχανικών εφαρμογών.

Στο υπουργείο γεωργίας θα πληρωθούν 29 κενές θέσεις ,στο ανώτατο δικαστήριο 14, στη νομική υπηρεσία 16 θέσεις και στην ελεγκτική υπηρεσία 5.

Στο υπουργείο άμυνας θα πληρωθούν 12 θέσεις λειτουργών άμυνας με κλίμακα Α8-10-11 και στο υπουργείο εργασίας 22 θέσεις λειτουργών εργασίας, επιθεωρητές Α9-11-12 καθώς και ασφαλιστικοί λειτουργοί Α2-5-7.

Στην πυροσβεστική υπηρεσία θα πληρωθούν 56 κενές θέσεις στην κλίμακα Α3-5-7.

Πλήρωση 211 θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποφασίστηκε να πληρωθούν 211 θέσεις, οι πλείστες εκ των οποίων αφορούν στην Αρχή Ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα στην ΑΗΚ προωθούνται διαδικασίες για την πλήρωση 89 κενών θέσεων πρώτου διορισμού και στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών 50.

Στην ΑΗΚ οι θέσεις αφορούν χαμηλές και μεσαίες μισθολογικές κλίμακες οι περισσότερες από τις οποίες είναι στη συνδυασμένη κλίμακα Α2-5-7-8.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία 23 άτομα θα πληρώσουν αντίστοιχες κενές θέσεις βοηθών μηχανικών δικτύων.

Στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών αναμένεται να πληρωθούν 50 κενές θέσεις οι οποίες αφορούν θέσεις λειτουργών μηχανικών και λογιστών Β και Α καθώς και τεχνικών και ανώτατων τεχνικών.

Στο Πανεπιστήμιο εγκρίθηκε η πλήρωση 14 θέσεων. Δώδεκα από αυτές αφορούν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό με μισθολογική κλίμακα Α8-10-11.

Θα πληρωθούν επίσης δύο άλλες θέσεις μηχανικών τεχνικών υπηρεσιών με κλίμακα Α9-11-12.

Στον οργανισμό ασφάλισης και υγείας θα πληρωθούν 14 κενές θέσεις λειτουργών με μισθολογική κλίμακα Α9-10-11.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε και την πλήρωση 93 θέσεων ωρομισθίων.

Στο υπουργείο οικονομικών θα πληρωθούν 35 θέσεις, στο υπουργείο μεταφορών 24, ενώ 20 άλλες θέσεις ωρομισθίων κατανέμονται σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 

Κεφ.

 

Θέση

 

Κλίμακα

 

Εγκεκρ. Θέσεις – Προϋπ. 2018

 

Κενές 25.1.2018

Κενές θέσεις που αποπαγο- ποιήθηκαν  

Εισήγηση

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανώτατο  Δικαστήριο
01.05/
30
Νομικοί Λειτουργοί Κλ.Α9, Α11 και Α12 11 3 0 3
Κοινές Υπηρεσίες
01.05/
25
Πρωτοκολλητές Κλ.Α8, Α10 και Α11 18 3 0 3
01.05/
50
Στενογράφοι  Δικαστηρίου Κλ.Α2 (4η βαθμ), Α5 και A7(ii) 66 8 0 8
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 95 14 0 14
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
02.01/
50
Δικηγόροι της Δημοκρατίας Κλ.Α9, Α11 και Α12 52 41 27 14
02.01/
60
Δημόσιοι  Κατήγοροι Κλ.Α8, Α10 και Α11 29 5 4 1
02.01/
65
Ανακριτές Κλ.Α8, Α10 και Α11 10 3 2 1
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 91 49 33 16
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
02.02/
25
Ελεγκτές Κλ.Α9, Α11 και Α12 3 3 0 3
02.02/
82
Ελεγκτές Τεχνικού Ελέγχου Κλ.Α9, Α11 και Α12 2 2 0 2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 5 0 5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03.03/
30
Λειτουργοί Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας  Ανταγωνισμού Κλ.Α8, Α10 και Α11 15 7 6 1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ 15 7 6 1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
03.04/
15
Λειτουργοί Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κλ.Α8, Α10 και Α11 3 3 0 3
ΣΥΝΟΛΟ    ΓΡ.ΕΠΙΤΡ.ΠΡΟΣΤΑΣ.ΔΕΔ.ΠΡΟΣ.ΧΑΡ. 3 3 0 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΜΥΝΑΣ
Διοίκηση
11.01/
15
Λειτουργοί Άμυνας Κλ.Α8, Α10 και Α11 12 0 0 12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΜ 12 0 0 12
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Δασών
12.05/
90
Δασικοί Λειτουργοί Κλ.Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i) 172 34 0 10
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
12.06/
195
Τεχνικοί Μηχανικοί Κλ.Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i) 30 10 0 5
Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως
12.07/
20
Γεωλογικοί  Λειτουργοί Κλ.Α9, Α11 και Α12 12 3 0 3
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
 

Θέση

 

Κλίμακα

Εγκεκρ. Θέσεις

– Προϋπ. 2017

Κενές Εισήγηση
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Βοηθός Ενεργειακός Ελεγκτής και Ενεργειακός Ελεγκτής Ν3 3 3 3
Βοηθός Μηχανικός Δικτύου και Μηχανικός Δικτύου Ν3 56 17 23
Βοηθός Πολιτικός Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός Ν3 3 1 1
Βοηθός Μηχανικός Αγοράς και Μηχανικός Αγοράς Ν3 3 1 1
Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών/ Νομικός Υπηρεσιών Α΄ Ν3Α 4 1 1
Τεχνικός  Πληροφορικής Α2-5-7-8 7 1 1
Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας και Μηχανικός Βάρδιας Ν3 42 5 5
Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας και Μηχανικός Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος / Αγορά) Ν3 11 1 1
Βοηθός Λογιστής και Λογιστής Ν3 7 7 7
Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού/ Λειτορυγός Ανθρώπινου Δυναμικού Α Ν3Α 4 1 1
Λειτουργός Πληροφορικής / Λειτορυγός Πληροφορικής Α Ν3Α 25 4 4
Γραφέας Γενικών Καθηκόντων Α2-5-7-8 144 15 15
Τεχνικός Χημείου Α2-5-7-8 4 1 1
Τεχνικός (Εργων) Α2-5-7-8 147 4 4
Χειριστής  Μηχανών Α2-5-7-8 118 12 12
Τεχνίτης Σταθμού (Ηλεκτρολογίας) Α2-5-7-8 70 2 2
Εργάτης/Βοηθός Τεχνίτης Δικτύου Α1-2 300 7 7
Καθαρίστρια Α1-2 34 20 0
Σύνολο 982 103 89
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Λειτουργός / Μηχανικός/Λογιστής Β’ και Α’ Β8(-2)-10-11-12(ιι) 269 33 25
Τεχνικοί ΙΙΙ, ΙΙ, Ι και Ανώτεροι Τεχνικοί Β5-7-8-9 538 120 25
Σύνολο 807 153 50
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
Εκτελεστικός  Γραμματέας Α13 1 1 1
Λειτουργός ΑΣΚ Α8-10-11 6 2 2
Σύνολο 7 3 3
ΓΕΡΗΕΤ
Λειτουργός Α8-10-11 16 2 2
Τεχνικός  Μηχανικών Α5(η βαθμίδα)-7- 8(1) 3 2 2
Σύνολο 19 4 4
ΚΟΑΠ
Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών Α8-10-11 38 10 5
Σύνολο 38 10 5
ΚΟΔΑΠ
Γενικός Διευθυντής Α15 1 1 1
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

Κεφ.

 

Θέση

 

Κλίμακα

Εγκεκρ. Θέσεις Προϋπ. 2018 Κενές 1.1.2018  

Εισήγηση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
01.01 Οικιακή Βοηθός Ε4 3 1 1
Σερβιτόρος Α΄ Ε7 5 2 2
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 8 3 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
11.01 Καθαρίστρια ΝΕΦ Ε2 4 1 1
Συντηρητής Ηλεκτρ. Εγκ. Οχημάτων/Μηχανημάτων Ε6 65 5 3
Βαφέας Αυτοκινήτων Ε7 1 1 1
Συγκολλητής Ε7 5 2 1
Επιδιορθωτής Ηλεκτρ. Εξοπλ. Οχημάτων/Μηχανημάτων Ε8 6 2 1
Επιδιορθωτής Οχημάτων/Μηχανημάτων 1,2,3,4 Ε9 41 8 1
Κατασκευαστής/Εφαρμοστής/Συγκολλητής ή παντός είδους στρατιωτικού υλικού Ε9 12 6 3
Ρεκτιφιαδόρος Ε9 1 1 1
Επιστάτης Α΄ Ε10 6 2 2
ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠ.  ΑΜΥΝΑΣ 141 28 14
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Δασών
12.05 Χειριστής Γεωργικών Μηχανημάτων Ε7 1 1 1
Χειριστής Βαρέων Οχημάτων Ε9 10 4 2
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
12.06 Χειριστής Βαρέων Οχημάτων Ε9 2 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΑΑΠ 13 6 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Πωλήτρια Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας Ε6 3 2 2
ΣΥΝΟΛΟ ΥΕΕΒΤ 3 2 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΞΙΚ
15.07 Καθαρίστρια ΑΞΙΚ Ε2 5 3 3
Επιμελητής/Φύλακας ΑΞΙΚ Ε3 2 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΥΕΠΚΑ 7 4 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
16.10 Επιστάτης Χωρομετρίας Α΄ Ε10 13 4 4
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΣ 13 4 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμημα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
18.07 Αχθοφόρος/Κλητήρας Ε5 447 31 10
Γενικός Βοηθός Ε5 221 16 10
Καθαρίστριες Γραφείου Ε1 746 149 15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.414 196 35
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τεχνική Εκπαίδευση
20.04 Καθαρίστρια ΑΞΙΚ Ε2 3 1 1
Ειδική Εκπαίδευση
Οδηγός Αυτοκινήτου πέραν των 5 τόνων Ε6 4 2 2
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 7 3 3

Πηγή: StockWatch