Αυτές τις αλλαγές προτείνει ο Υπουργός για τα Τετράμηνα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) με σημερινή ανακοίνωση του, γνωστοποιεί τις ρυθμίσεις που προτείνει αναφορικά με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις τετραμήνων.

Όπως αναφέρεται, οι προτάσεις του ΥΠΠ έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είχε συμφωνηθεί στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Χαμπιαούρη, στις 2 Μαρτίου 2018.


Στη βάση των προτεινόμενων ρυθμίσεων του ΥΠΠ, θα ακολουθήσει εντατικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξευρεθούν οι καταλληλότερες λύσεις προς όφελος των μαθητών, προστίθεται.

Το ΥΠΠ προτείνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση φόρτου βάσει δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, με στόχο να προσαρμοστεί η ύλη στον πραγματικό διδακτικό χρόνο ενώ η αξιολόγηση στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνεται ενώ η εξεταστική περίοδος θα εκτείνεται μεταξύ 1ης και 22ας Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας κάθε σχολική μονάδα θα καθορίζει το δικό της πρόγραμμα εξετάσεων.

Όπως αναφέρεται, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, «δεν θα μειωθεί ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος και θα μεγιστοποιηθεί η παραμονή των μαθητών στο σχολείο, τα παιδιά θα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις με τη στήριξη των καθηγητών τους, οι μαθητές δεν θα παραμένουν μόνοι στο σπίτι, για σκοπούς προετοιμασίας για τις εξετάσεις, χωρίς στήριξη».

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όλες τις τάξεις εκτός από τη Γ΄ Λυκείου. Οι ρυθμίσεις που θα αφορούν στη Γ΄ Λυκείου θα εξεταστούν στη συνέχεια, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις:

 1. Μείωση φόρτου βάσει δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, με στόχο να προσαρμοστεί η ύλη στον πραγματικό διδακτικό χρόνο.
 2. Η αξιολόγηση στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνεται ως εξής:
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 60% ·  Ένα διαγώνισμα διάρκειας το πολύ 20 λεπτών

·  Ασκήσεις στην τάξη, κατ’ οίκον εργασία, πρότζεκτ, δημιουργικές εργασίες, μικρές αξιολογήσεις διαμορφωτικού χαρακτήρα κτλ.

ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 40% ·  Γραπτή εξέταση ·  Ένα διαγνωστικό δοκίμιο (1Χ45΄) αυθεντικής μάθησης. Σε εργαστηριακού τύπου μαθήματα μπορεί, εναλλακτικά, να πάρει τη μορφή πρότζεκτ ή πρακτικής δοκιμασίας.
 1. Τα πιο πάνω θα έχουν περιεχόμενο αυθεντικής μάθησης (δηλαδή, όχι ασκήσεις απομνημόνευσης αλλά μεταφοράς γνώσης σε νέα προβλήματα/περιβάλλοντα), για όλα τα μαθήματα (εξεταζόμενα και μη) και θα γίνονται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου (εκτός από τη γραπτή εξέταση, που θα γίνεται το Δεκέμβριο). Όλα τα διαγωνίσματα και κάθε άλλη μορφή αξιολόγησης θα είναι προειδοποιημένα, ώστε να απαλλαγούν οι μαθητές από πρόσθετο άγχος.
 2. Η κατανομή του 60% της προφορικής βαθμολογίας θα γίνεται αναλόγως του γνωστικού αντικειμένου/ειδικότητας.
 3. Η εξεταστική περίοδος θα εκτείνεται μεταξύ 1ηςκαι 22ας Δεκεμβρίου, στη διάρκεια  της  οποίας  κάθε  σχολική  μονάδα  θα  καθορίζει  το  δικό  της πρόγραμμα εξετάσεων.
 4. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο μάθημα την περίοδο Δεκεμβρίου θα είναι 2 διδακτικές περίοδοι (2Χ45΄) σε δοκίμιο αυθεντικής μάθησης. Τη μέρα της εξέτασης, τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά.
 5. Τις μέρες που δεν θα υπάρχει εξέταση, η σχολική μονάδα θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Κάθε διδάσκων εξεταζόμενου μαθήματος θα αξιοποιεί το χρόνο διδασκαλίας μέχρι την ημέρα της εξέτασης για διδασκαλία και για κατάλληλη προπαρασκευή των μαθητών για τις εξετάσεις.
 6. Λόγω του ότι η Α΄ Λυκείου είναι δυνατόν να ολοκληρώνει τις εξετάσεις ενωρίτερα από τη Β΄ Λυκείου, τις μέρες κατά τις οποίες οι μαθητές της Α΄ Λυκείου δεν θα έχουν εξετάσεις, θα πρέπει να παρουσιάζονται στο σχολείο, ώστε να τυγχάνουν στήριξης, παρακολουθώντας προγράμματα ενισχυτικής/διαμορφωτικής διδασκαλίας. Η ενισχυτική/διαμορφωτική διδασκαλία, που αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση της Α΄ Λυκείου, θα γίνεται με τη λήξη της εξέτασης της Β΄ Λυκείου.
 7. Από την επομένη μέρα της εξέτασης, θα συνεχίζει κανονικά η διδασκαλία βάσει των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας.
 8. Η ανατροφοδότηση/ενίσχυση των μαθητών και η ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών, βάσει των αποτελεσμάτων τους στις εξετάσεις, θα γίνεται από τον κάθε διδάσκοντα στο πλαίσιο της καθημερινής διδασκαλίας, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η ενίσχυση και ανατροφοδότηση δεν περιορίζεται μόνο στο διάστημα μετά τις εξετάσεις, αλλά αποτελεί σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
 9. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση μορφών αυθεντικής αξιολόγησης και αποτελεσματικής ανατροφοδότησης/ενίσχυσης.
 10. Κατά το μήνα Δεκέμβριο, οι μαθητές δεν θα επιβαρύνονται με κατ’ οίκον εργασία στα μη εξεταζόμενα μαθήματα. Ασκήσεις/δραστηριότητες διαμορφωτικού χαρακτήρα θα γίνονται στην τάξη.
 11. Με τις πιο πάνω ρυθμίσεις:
  • δεν θα μειωθεί ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος και θα μεγιστοποιηθεί η παραμονή των μαθητών στο σχολείο,
  • τα παιδιά θα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις με τη στήριξη των καθηγητών τους,
  • οι μαθητές δεν θα παραμένουν μόνοι στο σπίτι, για σκοπούς προετοιμασίας για τις εξετάσεις, χωρίς στήριξη.
 12. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όλες τις τάξεις εκτός από τη Γ΄ Λυκείου. Οι ρυθμίσεις που θα αφορούν στη Γ΄ Λυκείου θα εξεταστούν στη συνέχεια.
 13. Όλα τα πιο πάνω θα ρυθμιστούν με εγκύκλιο του ΥΠΠ προς τις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι κάθε μαθητής θα εξετάζεται μόνο σε ένα μάθημα την ημέρα.