Αυτό είναι το προσχέδιο του νέου Σχεδίου Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να είναι έτοιμο το περιβόητο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανώσεων και του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζεται στη βάση ενός προσχεδίου που έχει ετοιμαστεί από τους αρμόδιους και το οποίο εμπλουτίζεται με τις απόψεις και τις εισηγήσεις του εκπαιδευτικού κόσμου. Όπως έγκυρα πληροφορείται ο «Π», το προσχέδιο περιλαμβάνει πέντε τομείς:

  • Διαμορφωτική αξιολόγηση (αξιολόγηση της βελτίωσης του εκπαιδευτικού).
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
  • Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών.
  • Αξιολόγηση της επάρκειας των εκπαιδευτικών.
  • Προαγωγές.
  • Τομείς αξιολόγησης

Πιο συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευτικός θα αξιολογείται για την επαγγελματική του γνώση και ανάπτυξη (παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, γενική παιδαγωγική επάρκεια, επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη). Θα αξιολογείται επίσης για τη διδακτική του επάρκεια, για το πώς δηλαδή θα οργανώνει τη διδακτέα ύλη, για την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της διδασκαλίας του. Στους τομείς της αξιολόγησης εντάσσονται επίσης οι διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες ενός εκπαιδευτικού, η επαγγελματική του υπευθυνότητα και το ήθος του, καθώς και η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει. Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος από την αξιολόγηση που του έγινε θα μπορεί να υποβάλει ένσταση. Το προσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία κλιμακίων τα οποία θα εξετάζουν τις ενστάσεις. Οι αξιολογητές θα επιμορφώνονται, ενώ «όποιος αξιολογεί θα αξιολογείται ιεραρχικά».


Προαγωγές

Δικαίωμα προαγωγής, σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο που έχει τεθεί προς συζήτηση, θα έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει οκτώ έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων τα πέντε σε σχολική μονάδα. Σε ό,τι αφορά τους βοηθούς διευθυντές, θα έχουν δικαίωμα προαγωγής αφού συμπληρώσουν τρία έτη στην εν λόγω θέση. Το ίδιο ισχύει και για τις προαγωγές των βοηθών διευθυντών Α της μέσης και της τεχνικής εκπαίδευσης. Η αξία του εκπαιδευτικού (στη βάση της αξιολόγησής του), η αρχαιότητα στη θέση και τα ακαδημαϊκά του προσόντα είναι τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τις προαγωγές του εκπαιδευτικού κόσμου. Αυτά τα κριτήρια θα μοριοδοτούνται ως εξής:

  • 75% θα λαμβάνει η αξία του εκπαιδευτικού.
  • 10% η αρχαιότητα στη θέση (μέχρι τα 20 πρώτα χρόνια υπηρεσίας).
  • 15% τα ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό, μάστερ, πρόσθετος τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακό δίπλωμα το οποίο αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, επαγγελματικά διπλώματα όπως ACCA, CPA, ECDL, CTP, CISCO).

Για προαγωγή στη θέση διευθυντή απαιτείται πιστοποιημένη γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας.

Πηγή: Πολίτης

Αρέσει σε %d bloggers: