Αφορά όσους εκπαιδευτικούς διορίστηκαν από 21.12.2015

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι έτυχαν διορισμού, με δοκιμασία σε μόνιμη θέση από 21.12.2015 και οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (οποτεδήποτε πριν από την 1 η Οκτωβρίου του 2011, ότι σύμφωνα με τους περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) πως η θέση διορισμού που τους προσφέρθηκε είναι μόνιμη και συντάξιμη.

Η ΕΕΥ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, που έτυχαν διορισμού, με δοκιμασία σε μόνιμη θέση από 21.12.2015, να ενημερώσουν την Επιτροπή, προσκομίζοντας μέχρι και τις 18.1.2016 σχετικές βεβαιώσεις από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου υπηρετούσαν, στις οποίες να αναφέρεται η θέση που κατείχαν και η περίοδος απασχόλησής τους, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και η θέση τους να είναι μόνιμη και συντάξιμη.


Οι μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί στη θέση Καθηγητή (Κλ. Α8, Α10 και Α11) έγιναν μετά από  απόφαση  της  Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής  Οικονομικών  και  Προϋπολογισμού  της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ΕΕΥ