Α.Η.Κ.: Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για τη θέση του Γραφέα

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων για τη θέση του Γραφεία Γενικών Καθηκόντων. Οι εξετάσεις έγιναν στις 08/12/2018.