Βολέματα με μόνιμες αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Εκτενή ενημέρωση σε σχέση με τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας ζήτησαν οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών. Αιτία αποτέλεσε το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή για ξεπάγωμα 26 θέσεων λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού με σκοπό την πλήρωσή τους από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνάρτηση, βεβαίως, με τις καταγγελίες που τέθηκαν ενώπιον βουλευτών, οι οποίες φέρουν εκπαιδευτικούς με κομματικές πλάτες και φιλίες με πολιτικούς να έχουν ριζώσει στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, ενώπιον βουλευτών τέθηκαν ονομαστικά περιπτώσεις εκπαιδευτικών που έχουν να πατήσουν το πόδι τους σε σχολική τάξη εδώ και αρκετά χρόνια.

Ειδικότερα, οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών ζήτησαν όπως κατατεθούν ενώπιόν τους τα ακόλουθα στοιχεία:


  1. Σε ποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υπηρετούν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και ποιος ο αριθμός τους ανά υπηρεσία.
  2. Ποια είναι η χρονική διάρκεια και ποιοι οι λόγοι της κάθε απόσπασης.
  3. Πόσα χρόνια είναι αποσπασμένος ο κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε απόσπαση την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας (βλέπε φωτοαντίγραφο), επειδή το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δεν είχε στη διάθεσή του τα εν λόγω στοιχεία, στάλθηκε στις 14/2/2017 επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας με την οποίαν καλείται η γενική διευθύντρια Αίγλη Παντελάκη να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα των βουλευτών σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Μέσα από τα στοιχεία που αναμένονται να κατατεθούν στη Βουλή θα διαφανεί κατά πόσο ευσταθούν οι εν λόγω καταγγελίες και θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση τόσο στο γραφείο του υπουργού Παιδείας Κώστα Καδή όσο και στα γραφεία άλλων υψηλόβαθμων λειτουργών του υπουργείου. Επίσης, θα διαπιστωθεί κατά πόσο δικαιολογούνται, αφενός, όλες αυτές οι αποσπάσεις και, αφετέρου, νέες προσλήψεις στο υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα που ασκούν οι εκπαιδευτικοί με απόσπαση.

Μελέτη για τις απαλλαγές

Σε εξέλιξη βρίσκεται μελέτη από εμπειρογνώμονες που επελέγησαν από το Υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση τόσο του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τη θέση και τα έτη υπηρεσίας τους, όσο και των διαφόρων απαλλαγών σε διδακτικές περιόδους για την εκτέλεση άλλων καθηκόντων εντός των σχολείων. Η διενέργεια της μελέτης κρίθηκε επιβεβλημένη μετά και τον ντόρο που προκλήθηκε και τις λανθασμένες εντυπώσεις που δημιούργησε η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παιδεία στην Κύπρο. Έκθεση στην οποίαν καταγράφεται, μεταξύ άλλων, το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο εργάζονται λιγότερο, ενώ αμείβονται περισσότερο σε σύγκριση με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών της Ε.Ε.

Συμπέρασμα με το οποίο διαφώνησε και το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας Αίγλη Παντελάκη σε απαντητική της επιστολή προς τον βουλευτή Γιώργο Περδίκη, ημερ. 9/2/2017, στο πλαίσιο της μελέτης, οι εμπειρογνώμονες θα μελετήσουν τα στοιχεία που έχουν παραδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, θα εξετάσουν τα δεδομένα που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα επισκεφθούν αριθμό σχολείων και θα συναντηθούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να παραθέσουν τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια, οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων θα τεθούν υπόψη της Τεχνικής Επιτροπής που συστάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την ετοιμασία συγκεκριμένης πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θα παρατίθενται όλα τα δεδομένα και θα υποβάλλονται εισηγήσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί

Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να ενημερώσει τη Βουλή και για το ζήτημα της διαχείρισης των ανεπαρκών εκπαιδευτικών, η ρύθμιση του οποίου εκκρεμεί για χρόνια.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η κ. Παντελάκη, έγινε διαβούλευση τόσο με τη Νομική Υπηρεσία όσο και με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (με την προηγούμενή της σύνθεση).

Από τη διαβούλευση προέκυψε το συμπέρασμα πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμοί Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών) καθιστά σχεδόν αδύνατη την απομάκρυνση ανεπαρκών εκπαιδευτικών, όποτε αυτό απαιτηθεί, εκτός από την περίπτωση των επί δοκιμασία εκπαιδευτικών ή της καταδίκης σε κάποιο σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και της συνακόλουθης τροποποίησης των σχετικών κανονισμών, καθορίστηκαν σαφείς διαδικασίες, ώστε οι ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί να απομακρύνονται από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας δόθηκε τον περασμένο μήνα στους ενδιαφερομένους φορείς για σχόλια και απόψεις.

Η φοιτητική χορηγία και οι πλασματικές εξοικονομίσεις

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας κλήθηκε από τον κ. Περδίκη να ενημερώσει τη Βουλή και για τη μείωση του κονδυλίου, ύψους €7,5 εκατ., που προορίζεται για την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας. Στην απάντησή της η κ. Αίγλη Παντελάκη τονίζει εμφαντικά ότι δεν υπάρχει καμία μείωση στο συγκεκριμένο κονδύλι, κάνοντας, παράλληλα, αναφορά σε στρεβλώσεις και σε πλασματικούς αριθμούς.

Συγκεκριμένα, στην απάντησή της αναφέρει τα εξής: «Οι πραγματικές δαπάνες για τη φοιτητική χορηγία καθορίζονται από τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο και, ως εκ τούτου, αυτές μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν μόνο με τροποποίηση της υπό αναφορά νομοθεσίας. Ωστόσο, διαχρονικά, τόσο από την παρούσα όσο και από προηγούμενες Κυβερνήσεις, αυτό που γινόταν ήταν ότι οι δαπάνες που κατατίθεντο για ψήφιση με τον προϋπολογισμό για το εκάστοτε οικονομικό έτος, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές.

Το γεγονός αυτό επιβάρυνε αδικαιολόγητα τον προϋπολογισμό του υπουργείου με αποτέλεσμα να φαίνεται για αρκετά χρόνια ότι υπάρχουν εξοικονομήσεις κονδυλίων, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν πλασματικές. Σημειώνεται ότι, με την κατάθεση του προϋπολογισμού για το έτος 2017, έγινε προσπάθεια για διόρθωση της στρέβλωσης αυτής, ώστε να παρουσιαστούν οι σχετικές δαπάνες στη σωστή τους βάση. Κατά συνέπεια, η ρύθμιση αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει αρνητικά το πραγματικό ποσό που θα διατεθεί στους φοιτητές».

Πηγή: Φιλελεύθερος/Μιχάλης Χατζηστυλιανού