«Βομβα» στα θεμέλια του καταλόγου διοριστέων

Λανθασμένη προσέγγιση ακολουθεί εδώ και χρόνια η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ως προς τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των υποψήφιων εκπαιδευτικών, που ως γνωστόν αποτελεί ένα από τα κριτήρια για καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στον κατάλογο διοριστέων. Αυτό προκύπτει από την απόφαση-καταπέλτης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε έφεση της ΕΕΥ και δικαίωσε για δεύτερη φορά καθηγήτρια που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, όταν συνάδελφοι της βρέθηκαν στην έδρα πριν από αυτήν. Όπως εκτιμούν εκπαιδευτικοί κύκλοι, η απόφαση του Εφετείου συνιστά βόμβα στα θεμέλια του πίνακα διοριστέων και εάν δεν υπάρξει, άμεσα, νομοθετική ρύθμιση του θέματος μέσα από τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, τότε κινδυνεύει ν’ ανατραπεί η σειρά χιλιάδων υποψηφίων στον κατάλογο, όπως και η εγκυρότητα πολλών διορισμών.

Η προσφυγή της καθηγήτριας


Στο Δικαστήριο προσέφυγε μια καθηγήτρια της πληροφορικής που εργάστηκε σε έκτακτη βάση σε δημόσια σχολεία, από τον Σεπτέμβριο του 2002 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007, χωρίς όμως συνεχή απασχόληση. Φαίνεται ότι της παραχωρήθηκαν μονάδες που αφορούσαν την προϋπηρεσία, οι οποίες αναφέρονταν σε προηγούμενα σχολική έτη και συγκεκριμένα δύο μονάδες (μισή και κάθε ένα από τα σχολικά έτη 2002-2006) με αποτέλεσμα στον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2007 να βρισκόταν πιο ψηλά στη συνολική βαθμολογία από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη των οποίων τον διορισμό πρόσβαλε με την προσφυγή. Ωστόσο, στον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2008 και στον οποίο θα φαινόταν και η προϋπηρεσία της για το 2006-07, δεν της πιστώθηκε η μισή μονάδα, με αποτέλεσμα να υστερήσει των ενδιαφερόμενων μερών σε συνολική βαθμολογία. Πρόσβαλε λοιπόν, με την προσφυγή της, πέραν του διορισμού των δύο συναδέλφων της και τη συμπερίληψη της με μη σωστή σειρά προτεραιότητας, στον πίνακα του 2008.

Η πρωτόδικη απόφαση του 2010

Τον Μάιο του 2010, το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε την καθηγήτρια, αφού εξέτασε κατά πόσο η μέθοδος υπολογισμού των μονάδων προϋπηρεσίας που εφαρμόζει η ΕΕΥ, είναι ορθή με βάση το νόμο και τους κανονισμούς. Ο δικαστής της υπόθεσης Δ. Χατζηχαμπής, έκρινε ότι η μέθοδος της ΕΕΥ δεν είναι ορθή «εφόσον σαφώς ο νόμος και οι κανονισμοί δεν αναφέρονται σε ημερολογιακά έτη υπηρεσίας, έχοντας ως βάση δηλαδή το σύνολο των επί μέρους περιόδων υπηρεσίας, αλλά σε σχολικό έτος το οποίο καθορίζεται ρητώς ως αρχίζοντας την 1η Σεπτεμβρίου και λήγοντας την 31η Αυγούστου».

Στην απόφαση, παραπέμπει στο νόμο της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία δίδεται μισή μονάδα για κάθε σχολικό έτος, ούτως ώστε η σειρά προτεραιότητας στον κατάλογο να καθορίζεται με βάση και αυτό το κριτήριο. Συμπληρώνει ότι, σημαντικοί είναι και οι κανονισμοί λειτουργίας των δημοσίων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζουν ότι «το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου».

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, όμως, διαπιστώθηκε ότι διαφορετική προσέγγιση εφαρμόζει η ΕΕΥ. Στην περίπτωση της αιτήτριας «ενήργησε όχι στη βάση της έννοιας του σχολικού έτους και της διάρκειας του, αλλά στη βάση της συνολικής χρονικής περιόδου που η αιτήτρια υπηρέτησε ως έκτακτη διαιρώντας το σύνολο των περιόδων υπηρεσίας της διά δώδεκα μήνες, ούτως ώστε να εξεύρει πόσα έτη, μήνες και ημέρες, χρονολογικά ομιλούντες τώρα, είχε υπηρετήσει ως έκτακτη και αποδίδοντας της μισή μονάδα για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος».

Η απόφαση του Εφετείου το 2015

Την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίο, εφεσίβαλε η ΕΕΥ, υποστηρίζοντας την ορθότητα της μεθόδου που η ίδια ακολουθούσε. Παρόλα αυτά, έχασε την υπόθεση, αφού η μερική ολομέλεια του Ανωτάτου (πέντε δικαστές) κατέληξε στα εξής: «Η ρητή επιταγή του νομοθέτη για παροχή μισής μονάδας για κάθε σχολικό έτος δεν άφηνε οποιαδήποτε περιθώρια στην ΕΕΥ για παρέκκλιση. Ορθά δε, έκρινε το πρωτόδικο Δικαστήριο ότι η προσέγγιση της ΕΕΥ ως προς τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας της εφεσίβλητης ήταν, με βάση το νόμο και τους κανονισμούς, λανθασμένη. Είναι αδιάφορο ότι κάθε συμπληρωμένο σχολικό έτος διαρκεί, όπως και το ημερολογιακό έτος, 365 μέρες ή αν στη συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή της ορθής μεθοδολογίας θα απέληγε στην απόδοση στην εφεσίβλητη των ίδιων μονάδων ή και λιγότερων επειδή η υπηρεσία της μέχρι τον ουσιώδη χρόνο δεν ήταν συνεχόμενη και δεν εργάστηκε ολόκληρα σχολικά έτη… Η ορθότητα της μεθοδολογίας που εφάρμοσε η ΕΕΥ δεν κρίνεται εκ του αποτελέσματος της, αλλά με αναφορά στις σχετικές για το ζήτημα πρόνοιες του νόμου. Εν προκειμένω, η επιλογή της ΕΕΥ να υπολογίσει με ακρίβεια την προϋπηρεσία της εφεσίβλητης συναρτώμενη προς τις 365 μέρες του ημερολογιακού έτους αντί με βάση το σχολικό έτος, όπως είχε υποχρέωση, συνιστά παρερμηνεία και λανθασμένη εφαρμογή του άρθρου 28Β(3)(γ)».

Προωθείται τροπολογία στη Βουλή

Μόλις οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ενημερώθηκαν για την απόφαση του Εφετείου, σήμανε συναγερμός. Ωστόσο, προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, σε μια προσπάθεια να μην προκληθεί αναστάτωση.
Χθες οι ηγεσίες των τριών οργανώσεων, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, πραγματοποίησαν κοινή συνάντηση για το θέμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αξιωματούχοι των διδασκόντων επικοινώνησαν ήδη με βουλευτές, τονίζοντας την ανάγκη να προωθηθεί άμεσα τροποποίηση του νόμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το όλο ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, την ερχόμενη Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Συγχρόνως, ετοιμάζεται πρόταση για αντιμετώπιση του προβλήματος. Η τροπολογία προβλέπει, μεταξύ άλλων, όπως το άρθρο 28Β του βασικού νόμου, που αφορά στα κριτήρια καθορισμού της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών στον κατάλογο, τροποποιηθεί ως ακολούθως: Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (3) που προνοεί:

– «εκπαιδευτική προϋπηρεσία: μισή μονάδα για κάθε σχολικό έτος» αντικατασταθεί από την ακόλουθη νέα παράγραφο:
– «εκπαιδευτική προϋπηρεσία: μισή μονάδα για κάθε δώδεκα μήνες συνολικής προϋπηρεσίας».

Στόχος είναι να ψηφιστεί σε νόμο το συντομότερο δυνατό και να έχει αναδρομική ισχύ.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Χριστίνα Κυριακίδου

Αρέσει σε %d bloggers: