«Γηράσκω δ’ αιεί πολλά διδασκόμενος»

Για τη μετατροπή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε έναν παγκύπριο θεσμό, μίλησε στον «Φ» η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Όπως σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, το εν λόγω πρόγραμμα στήριξης δασκάλων και καθηγητών, ήρθε για να μείνει, προσφέροντας από φέτος το δικαίωμα της επαγγελματικής μάθησης σε όλους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η θεματική πάνω στην οποία γίνεται η επιμόρφωση και ενδυνάμωση είναι διαφορετική για την κάθε μονάδα, αφού συναποφασίζεται βάσει των αναγκών της από τη διεύθυνση του σχολείου, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές.


Η κ. Μιχαηλίδου, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η εντατική υποστήριξη και επιτήρηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επεκτείνεται σε συνολικά 45 σχολεία, 25 δημοτικά και 20 γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές.

«Το πρόγραμμα της Επαγγελματικής Μάθησης αφορά την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων», εξήγησε η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πρόσθεσε: «Από τον Αύγουστο αποφασίστηκε, όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν δικαίωμα στην επαγγελματική μάθηση και στη στήριξή τους, μέσα στη σχολική μονάδα στην οποία δρουν και βάσει συγκεκριμένων αναγκών που θα εντοπίσουν».

Όπως σημείωσε μάλιστα, από φέτος κλήθηκαν όλα τα σχολεία να οργανώσουν το δικό τους πρόγραμμα επιμόρφωσης, με αποτέλεσμα οι περίπου 12.000 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές να έχουν πρόσβαση στην επιμόρφωση και την ενδυνάμωση.

«Πλέον έχουν κληθεί όλα τα σχολεία παγκυπρίως, να δημιουργήσουν το δικό τους σχέδιο επαγγελματικής μάθησης, ανεξάρτητα από την εντατική υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έχει περάσει η πολιτική για όλα τα σχολεία, με εγκύκλιο του Αυγούστου».

Επιπρόσθετα, διευρυμένη είναι η επίβλεψη και στήριξη που παρέχει στο Πρόγραμμα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καθώς θα συμμετέχουν στο εντατικό πρόγραμμα συνολικά 45 σχολεία, 25 της πρωτοβάθμιας και 20 σχολεία της δευτεροβάθμιας, δηλαδή τα διπλάσια από την περσινή χρονιά που έφτασαν στα 22.

Ένας στόχος τη φορά

Σε μικρά βήματα που θα οδηγήσουν σε μεγάλη αλλαγή, φαίνεται ότι στοχεύει η εφαρμογή της επαγγελματικής μάθησης. Όπως σημειώθηκε, ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγεται το πρόγραμμα αλλάζει, θέτοντας σε ενεργό ρόλο ολόκληρη τη μονάδα.

Έτσι, μετά από συνεργασία της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αναδεικνύεται η πραγματική ανάγκη του σχολείου.

«Ένα θέμα τη φορά», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου. «Με τον νέο τρόπο, καλούνται να κάνουν μια διάγνωση αναγκών, με τη βοήθεια επιστημονικών εργαλείων που τους προσφέρουμε. Βάσει στη συγκεκριμένη διάγνωση, που συμμετέχει ολόκληρη η σχολική μονάδα, βγαίνουν οι θεματικές που τους ενδιαφέρουν. Στόχος είναι στο σχέδιο βελτίωσης του σχολείου τους να προνοήσουν και για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών τους».

Η πορεία του προγράμματος

Το πρόγραμμα της επαγγελματικής μάθησης θεσμοθετήθηκε κατόπιν απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου τον Αύγουστο του 2015, οπόταν και άρχισε η πιλοτική εφαρμογή του σε 21 σχολεία Παγκυπρίως, εκ των οποίων 16 της Δημοτικής και πέντε της Μέσης Εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση βρισκόταν σε συνεχή παρακολούθηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με την ολοκλήρωσή της αξιολογήθηκε, με τις επισημάνσεις που προέκυψαν να αξιοποιούνται για βελτιώσεις και αλλαγές.

Την επόμενη χρονιά, το 2016- 2017, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε έξι δημοτικά και 18 γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Το περασμένο καλοκαίρι, του 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της επαγγελματικής μάθησης και τη μετατροπή της σε θεσμό.

Πλέον, υπό εντατική υποστήριξη και επίβλεψη βρίσκονται 45 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, ενώ καλείται και κάθε άλλη μονάδα να δημιουργήσει και να εφαρμόσει δικό της σχέδιο επιμόρφωσης.

Ασύνδετη η επιμόρφωση με την αξιολόγηση

Ασύνδετη, χαρακτήρισε η κ. Μιχαηλίδου, την εν λόγω επιμόρφωση με το πολυσυζητημένο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

«Προς το παρόν δεν συνδέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, διότι δεν έχουμε καινούργιο σύστημα αξιολόγησης. Στηριζόμαστε ακόμη στους επιθεωρητές», ανέφερε η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στο μέλλον η επαγγελματική μάθηση θα παίζει ρόλο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της επιμόρφωσης, διαπιστώνονται δύο επίπεδα δράσης με κοινό στόχο στην επαγγελματική μάθηση.

Το πρώτο, αφορά τη σχολική μονάδα. Εδώ, όπως έχει εγκριθεί ήδη από το 2015, επίκεντρο της επαγγελματικής μάθησης είναι η σχολική μονάδα, η οποία δημιουργεί με συστηματικό και στοχευμένο τρόπο ευκαιρίες ανάπτυξης του διδακτικού της προσωπικού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας και των ίδιων των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον ίδιο τον εργαζόμενο, που καλείται να υιοθετήσει δικό του προσωπικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Διευκρινίζεται, ότι κατά την τρέχουσα χρονιά 2017-2018, ζητείται από το σχολείο ένα ενιαίο σχέδιο βελτίωσης της σχολικής μονάδας, αναπόσπαστο μέρος του οποίου θα είναι και η επαγγελματική μάθηση. Για την ενίσχυση του συγκεκριμένου στόχου, όλα τα προγράμματα και οι δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα βρίσκονται στη διάθεση των σχολείων για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης τους (προαιρετικά σεμινάρια, σεμινάρια σε σχολική βάση, ημερίδες, συνέδρια).

Σχετικά με τα βήματα που καλούνται να κάνουν, για να αποπερατώσουν τις επιδιώξεις της νέας πολιτικής, σημειώνεται πως όλα τα σχολεία καλούνται να προχωρήσουν σε:

α) Διερεύνηση αναγκών-επιλογή μιας θεματικής (εστίαση, επικέντρωση, στόχευση).
β) Εκπόνηση ετήσιου σχεδίου δράσης επιμόρφωσης, ως αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου συνολικής βελτίωσης της μονάδας.
γ) Υλοποίηση σχεδίου δράσης με την αξιοποίηση προγραμμάτων και δράσεων του Ινστιτούτου, της διεύθυνσης, των πανεπιστημίων ή/και άλλων φορέων.
δ) Πραγματοποίηση απολογισμού με την ολοκλήρωση της πολιτικής.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: