Δαιδαλώδης η διαδικασία για Πίνακα Διορισίμων Εκπαιδευτικών

«Μνήμα του Αγίου Νεοφύτου» η εγκύκλιος που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τους υποψήφιους θεματοθέτες για τις εξετάσεις του πίνακα διορισίμων, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς.

Δαιδαλώδεις διαδικασίες, εμπλοκή διαφόρων φορέων, ανοικτά κριτήρια, διαμορφώνουν το σκηνικό των γραπτών εξετάσεων των εκπαιδευτικών για εισδοχή τους στον Πίνακα Διορισίμων. Χιλιάδες είναι οι ενδιαφερόμενοι σε σχέση με τις εξετάσεις εισδοχής στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες θα γίνουν, εκτός απροόπτου, τον Νοέμβριο του 2017.


Ως εκ τούτου, η ύλη των εξετάσεων, αλλά και η επιλογή των θεματοθετών για τις εξετάσεις, αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη μετέπειτα διαδικασία.

Η ύλη των εξετάσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sigmalive, η γενική ύλη των εξετάσεων, έχει ήδη ετοιμαστεί, καθώς επιτροπές, σύμβουλοι και αρμόδιοι φορείς, εργάζονται εντατικά, έναν χρόνο τώρα, για τη διεκπεραίωση της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ύλη ανά γνωστικό αντικείμενο θα είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη, αρχές Νοεμβρίου.

Πηγές εντός Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι έχει ήδη ετοιμαστεί η δομή διαδικτυακής ενημερωτικής πύλης, η οποία θα έχει ως στόχο να επικοινωνεί όλες τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και την ύλη που αφορά στις εξετάσεις, προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και το υλικό το οποίο θα πρέπει να αναρτηθεί στην διαδικτυακή αυτή πύλη.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τους θεματοθέτες

Με σχετική εγκύκλιο, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στα σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει τα κριτήρια, αλλά και τη διαδικασία για τους υποψήφιους θεματοθέτες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, καλούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις ομάδες θεματοθέτησης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Η πλατφόρµα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιµη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΠ (www.moec.gov.cy) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams) από την Τρίτη,11/10/2016, ώρα 12:00, µέχρι και την ∆ευτέρα, 17/10/2016, ώρα 14:00.

Πληροφορίες, κάνουν λόγο για πενταμελείς ομάδες θεματοθετών ανά γνωστικό πεδίο, οι οποίες θα απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς αλλά και ακαδημαϊκούς κρατικών αλλά και ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν όσοι πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Να είναι µόνιµοι και να έχουν αναγνωρισµένη εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
  2. Να διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο, τουλάχιστον σε επίπεδο Masters, σε θέµα συναφές µε το επιστηµονικό αντικείµενο για το οποίο αναµένεται να οριστούν ως θεµατοθέτες, ή/και σε θέµατα Μέτρησης και Αξιολόγησης ή/και στα Παιδαγωγικά.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να επιλεγούν άτοµα που δεν έχουν µεταπτυχιακό τίτλο, αλλά διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στο θέµα (όσον αφορά στη Μέση Εκπαίδευση, εµπειρία συµµετοχής στη θεµατοθέτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων) και ικανότητα χειρισµού των υψηλών απαιτήσεων, της πολυπλοκότητας και της σοβαρότητας της θεµατοθέτησης για τις εν λόγω εξετάσεις.
  4. Να µη διδάσκουν σε δηµόσια ή ιδιωτικά φροντιστήρια µαθήµατα προετοιµασίας υποψηφίων για τις Εξετάσεις Εκπαιδευτικών.
  5. Νοείται ότι οι υποψήφιοι θεµατοθέτες δεν πρέπει να έχουν µέχρι 4ου βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε υποψήφιο που θα παρακαθίσει στις Εξετάσεις Εκπαιδευτικών στην ειδικότητά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σειρά επιμορφωτικών βιωματικών σεμιναρίων, αρχής γενομένης από τις 27 Οκτωβρίου µεταξύ των ωρών 8:00 π.µ. – 1:30 µ.µ. Θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τα σεμινάρια αυτά, όπως εργασίες, μελέτες κτλ. Το πρώτο σεµινάριο θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν από το ΥΠΠ για σκοπούς επιµόρφωσης σε θέµατα κατάρτισης εξεταστικών δοκιµίων.

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Η εγκύκλιος εγείρει μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν εντυπώσεις, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Ερωτήματα που παραμένουν αδιευκρίνιστα, όπως: πως θα γίνει η επιλογή, πως θα διασφαλιστεί το ότι δεν θα υπάρχει βαθμός συγγένειας, χρειάζεται μάστερ αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν χρειάζεται, πόσα θα πάρουν οι θεματοθέτες, πόσοι θα είναι οι εκπαιδευτικοί θεματοθέτες.

Στα ερωτήματα αυτά κλήθηκε να απαντήσει η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων, κα Τέρψα Κωνσταντινίδου, η οποία ενημέρωσε ότι οι ομάδες θεματοθετών θα διαχωρίζονται ανά γνωστικό πεδίο και θα έχουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία στα συγκεκριμένα πεδία.

Πως θα γίνει η επιλογή;

Οι υποψήφιοι θεματοθέτες που θα προκύψουν από την υποβολή αιτήσεων, θα συμμετέχουν σε σειρά βιωματικών σεμιναρίων, στα οποία θα πρέπει να παράγουν συγκεκριμένο υλικό και αποτέλεσμα. Τα βιωματικά εργαστήρια αυτά θα γίνουν από εκπαιδευτές από την Κύπρο, αλλά και εγνωσμένης αξίας συνεργάτες του Υπουργείου, με εμπειρία σε τέτοιες διαδικασίες. Σημαντικό να αναφερθεί, είναι το γεγονός ότι, δεν θα επιλεγούν όλοι όσοι συμμετάσχουν στα βιωματικά αυτά σεμινάρια, ως θεματοθέτες.

Η επιλογή των τελικών θεματοθετών θα γίνει από ειδική Επιτροπή, την οποία θα απαρτίζουν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, Διευθυντές των τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας αλλά και η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου.

Τη διαδικασία επιλογής, αλλά και τη διαδικασία των εξετάσεων θα διέπουν Κανονισμοί, οι οποίοι έχουν ήδη ετοιμαστεί από το Υπουργείο και εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλούν στη Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, ακόμη, σαφής εικόνα σε σχέση με το πώς θα γίνεται η μοριοδότηση για την επιλογή των θεματοθετών. Η κα Κώνσταντινίδου τόνισε ότι, στόχος είναι να γίνει η διαδικασία με πλήρη διαφάνεια και να προκύψει ένας συνδυασμός ατόμων με γνώσεις και με κατάλληλες εμπειρίες από θεματοθέτηση, σε Παγκύπριες και άλλες εξετάσεις. Για το λόγο αυτό η εγκύκλιος προνοεί, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εμπειρία θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο. Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι θα υπάρξει διαφανής διαδικασία.

Πόση θα είναι η αμοιβή;

Οι αμοιβές δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, καθώς αναμένονται οι απαραίτητες διαδικασίες από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών. Σημαντικό, ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι το Υπουργείο εξασφάλισε ότι θα πληρωθούν οι θεματοθέτες για τις υπηρεσίες τους, καθώς θα κληθούν να εργαστούν σε ώρες, πέραν των προβλεπόμενων.

Οι θεµατοθέτες που θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό Συµβόλαιο/Υπεύθυνη ∆ήλωση πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεµατοθέτησης, η οποία θα προνοεί συγκεκριμένες ποινές σε περίπτωση διαρροής θεμάτων ή άλλων παραπτωμάτων.