Δείτε τα αποτελέσματα των Κυβερνητικών Εξετάσεων 2019 για τις κλίμακες Α8

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης που προβλέπεται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2018 για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Η πιο πάνω γραπτή εξέταση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2019, ήταν εξέταση ικανοτήτων αποτελούμενη από τρία θέματα διάρκειας 40 λεπτών το καθένα.


  1. Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θεωρήθηκε όποιος συγκέντρωσε συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην εξέταση 40% τουλάχιστον.
  2. Ο κατάλογος επιτυχόντων της εξέτασης έχει ανακοινωθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό 5255 ημερομηνίας 24.1.2020 και αριθμό γνωστοποίησης 76 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (http://www.psc.gov.cy) με βάση τον κωδικό υποψηφίου.
  3. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και άλλα στοιχεία του υποψηφίου. Οι αποτυχόντες επίσης θα εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση. Τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς αλλά θα βρίσκονται καταχωρημένα στον ιστότοπo «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy) από την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι. Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση θα μπορούν να τα εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση.

%d