Δικαίωση για τα κυπριακά πτυχία Νομικής

Ισότιμα θεωρούνται πλέον τα πτυχία Νομικής των ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων που διδάσκουν το Ελληνικό Δίκαιο. Μετά από δύο χρόνια, αποκαθίσταται η φήμη των κυπριακών πτυχίων νομικής και μπαίνει ένα τέλος στο άγχος εκατοντάδων φοιτητών που επέλεξαν τα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους.

Δικαιώθηκε η προσφυγή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ενάντια στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης-ΔΟΑΤΑΠ (το αντίστοιχο ΚΥΣΑΤΣ), για την απόφαση που λήφθηκε στις 22 Ιουνίου 2015 να μην αναγνωρίζονται ως ισότιμα, τα πτυχία νομικής Ελληνικού Δικαίου που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.


Ως αποτέλεσμα, το εν λόγω Πανεπιστήμιο αναμένει την εφαρμογή της δεσμευτικής απόφασης του ΣτΕ, ώστε να αναγνωριστεί το κύρος των πτυχίων του και να πάψει η ηθική και υλική φθορά.

Η επίμαχη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, υπήρξε αιτία για να δημιουργηθούν τριβές στις σχέσεις των δύο χωρών, με το θέμα να μετατρέπεται σε πολιτικό, αφού ενεπλάκησαν οι υπουργοί Παιδείας και Δικαιοσύνης, ο Κύπριος πρέσβης στην Ελλάδα καθώς και ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: Φιλελεύθερος