Διορισμοί – Μεταθέσεις – Αορίστου Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Επίσης η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018. Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.


 

Μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης