Διορισμοί – Μεταθέσεις – Αορίστου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Επίσης η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018. Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.