Διορισμοί με σύμβαση, Αορίστου και Μεταθέσεις Ειδικής, Προδημοτικής και Τεχνικής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, την μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και συμπληρωματικές μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Προδημοτικής, Ειδικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των διορισμών με σύμβαση, μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου και συμπληρωματικών μεταθέσεων της προδημοτικής και της ειδικής εκπαίδευσης την 1/8/2017 από μέρους της ΕΕΥ οι εκπαιδευτικοί θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στο ΣΕΠ από την 1/8/2017 μέχρι και τις 2/8/2017 η ώρα 14:00.


Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο ΣΕΠ να αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας που έχετε τοποθετηθεί τις προτιμήσεις σας. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Επαρχιακών Γραφείων βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.moec.gov.cy/dde/contact.html

Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας θα ανακοινώσουν στις 3 Αυγούστου του 2017 τις τελικές τοποθετήσεις/μετακινήσεις.

Αρέσει σε %d bloggers: