Διορισμοί Μόνιμων επί Δοκιμασία Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.