Και φέτος δωρεάν πρόγευμα σε άπορους μαθητές

Από την πρώτη μέρα παρουσίας των μαθητών στο σχολείο αποφασίστηκε να αρχίσει φέτος η προσφορά δωρεάν προγεύματος σε όσους χρήζουν βοήθειας.

Τις σχετικές οδηγίες έδωσε το υπ. Παιδείας, ενημερώνοντας τους διευθυντές σχολείων δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ώστε κανένα παιδί το οποίο χρήζει βοήθειας να μην στερηθεί προγεύματος. Υπογράμμισε, πάντως, ότι η προσφορά του στους μαθητές που χρειάζονται στήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται με μεγάλη διακριτικότητα, με απόλυτη εχεμύθεια και με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.


Πρόγευμα αξίας 1,20

Σύμφωνα με το υπ. Παιδείας, η προσφορά προγεύματος στους μαθητές που χρήζουν βοήθειας για τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα αρχίσει από την πρώτη μέρα παρουσίας τους στο σχολείο (από την περασμένη Παρασκευή για τους μαθητές μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης και από σήμερα για τους μαθητές δημοτικής).

Στους δικαιούχους μαθητές θα προσφέρεται σάντουιτς ή άλλο εγκεκριμένο σνακ από το κυλικείο του σχολείου και, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κυλικείο, από άλλον προμηθευτή, σύμφωνα με τις πρακτικές και διευθετήσεις προηγούμενων σχολικών ετών.

Η εναλλαγή στην προσφορά του είδους επαφίεται στις ίδιες τις σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με τους κυλικειάρχες ή τους προμηθευτές. Σημειώνεται ότι το κόστος του προσφερόμενου είδους προγεύματος από τα κυλικεία ή άλλους προμηθευτές ανέρχεται στο ένα ευρώ για τη δημοτική εκπαίδευση και στο 1,20 για τη μέση και τεχνική εκπαίδευση.

Το υπ. Παιδείας ξεκαθάρισε ταυτόχρονα ότι κανένα σχολείο δεν θα λαμβάνει πρόγευμα σε είδος από ιδιώτη χορηγό κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Πλατφόρμα ενημέρωσης

Σε σχέση με τις ανάγκες, το υπ. Παιδείας επεσήμανε ότι θα λειτουργήσει και φέτος ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των αναγκών των μαθητών που χρήζουν βοήθειας, η οποία θα είναι ανοικτή τις τελευταίες πέντε ημέρες κάθε μήνα (συμπεριλαμβανομένων και μη εργάσιμων ημερών), με εξαίρεση τον Δεκέμβριο του 2016 (ανοιχτή 19-23 Δεκεμβρίου 2016). Η πλατφόρμα θα κλείνει αυτόματα τα μεσάνυχτα της τελευταίας μέρας.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, το υπ. Παιδείας εξήγησε ότι δεν θα γίνουν δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά τα σχολεία θα προσφέρουν πρόγευμα σε δικαιούχους μαθητές σύμφωνα με τις δηλώσεις του προηγούμενου σχολικού έτους, με κάποιες προσαρμογές αν χρειαστεί, μέχρι την απόλυτα τεκμηριωμένη επιλογή των δικαιούχων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για πρώτη φορά από τις 26 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, για δήλωση του πραγματικού αριθμού δικαιούχων μαθητών κάθε σχολείου.

Το υπ. Παιδείας σημείωσε ακόμη ότι είναι απαραίτητο όλα τα σχολεία να προβούν σε αρχικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε έχουν δικαιούχους μαθητές είτε όχι, καθώς οι δηλώσεις της σχολικής χρονιάς 2015-2016 δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη.

Η επιλογή

Αναφερόμενο στην επιλογή των δικαιούχων μαθητών, το υπ. Παιδείας υπογράμμισε στις οδηγίες του ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε σχολείου (διευθυντής ή ένας βοηθός διευθυντής, εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, εκπρόσωπος συνδέσμου γονέων, εκπρόσωπος οικείας σχολικής εφορείας), αν χρειάζεται και σε συνεργασία με την Εκκλησία, την κοινοτική αρχή ή και άλλους φορείς που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, έχει την ευθύνη για την επιλογή των μαθητών που χρήζουν βοήθειας και θα λαμβάνουν δωρεάν πρόγευμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, δυνατότητα για να επιλεγούν ως δικαιούχοι δωρεάν προγεύματος έχουν οι μαθητές που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Οικογένειες που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή δημόσιο βοήθημα
  • Άνεργοι γονείς
  • Ορφανά παιδιά
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Πολύτεκνες οικογένειες
  • Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων για άλλους λόγους (παιδιά φοιτητές ή στρατιώτες, σοβαρό πρόβλημα υγείας).

Η συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δωρεάν πρόγευμα προσφέρεται μόνο στις περιπτώσεις των μαθητών που το έχουν απόλυτη ανάγκη και των οποίων οι οικογένειες βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Πηγή: Πολίτης